tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Trong nội dung bài học kinh nghiệm lượt này, Vuihoc tiếp tục trình làng cho tới những em một dạng bài mới, này là toán lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Chúng bản thân nằm trong thăm dò hiểu và thực hiện bài xích tập luyện nhé!

Trong nội dung bài học kinh nghiệm lượt này, Vuihoc tiếp tục trình làng cho tới những em một dạng bài mới, này là toán lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Đây là 1 trong những trong mỗi dạng toán vô cùng kỳ thú vị và vô cùng hữu dụng. điều đặc biệt tiếp tục xuất hiện nay nhập đề ganh đua cuối học tập kì ê. Chúng bản thân nằm trong phi vào bài học kinh nghiệm nhé!

1. Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bài toán: Tổng của nhị số là 70. Hiệu của nhị số này là 10. Tìm nhị số ê.

Cách loại nhất:

Bài giải:

Ví dụ toán lớp 4 lúc biết tổng và hiệu

Hai lượt số bé bỏng là:

70 - 10 = 60

Số bé bỏng là:

60 : 2 = 30

Số rộng lớn là:

30 + 10 = 40

Đáp số: Số lớn: 40

                     Số bé: 30 .

Nhận xét:

Số bé bỏng = (Tổng – Hiệu) : 2

Cách loại hai:

Ví dụ toán lớp 4 lúc biết tổng và hiệu

Hai lượt số rộng lớn là:

70 + 10 = 80

Số rộng lớn là:

80 : 2 = 40

Số bé bỏng là:

40 - 10 = 30

Đáp số: Số lớn: 40

             Số bé: 30 .

Nhận xét:

Số rộng lớn = (Tổng+ Hiệu) : 2

2. Cách giải vấn đề lớp 4 thăm dò nhị số biết tổng và hiệu

  • Bài toán lớp 4 thăm dò 2 số lúc biết tổng và hiệu sẽ tiến hành tiến hành theo dõi quá trình sau: 
  1.    Bước 1: Tóm tắt vấn đề.
  2.    Bước 2: Tìm số bé bỏng. 
  3.    Bước 3: Tìm số rộng lớn.

Giải vấn đề lớp 4 lúc biết tổng và hiệu

3. Bài tập luyện áp dụng thăm dò nhị số biết tổng và hiệu (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Tuổi tía và tuổi hạc con cái nằm trong lại vì thế 48. Thầy rộng lớn con cái 36 tuổi hạc tuổi hạc. Hỏi tía từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi? (Giải vì thế nhị cách)

Bài 2: Có 40 học viên đang được tập luyện bơi lội, nhập ê số em biết bơi lội thấp hơn số em chưa chắc chắn bơi lội là 10 em. Hỏi đem từng nào em biết bơi lội, từng nào em ko biết bơi?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Cách 1:

Bài giải:

Hai lượt tuổi hạc của con cái là:

48 – 36 = 12 ( tuổi)

Tuổi của con cái là:

12 : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của tía là:

6 + 36 = 42 (tuổi)

Đáp số: Tuổi của tía là 36

             Tuổi của con cái là 6

Cách 2:

Bài giải

Hai lượt tuổi hạc của tía là:

48 + 36 = 84 (tuổi)

Tuổi của tía là:

84 : 2 = 42 (tuổi)

Tuổi của con cái là:

42 – 36 = 6 (tuổi)

Xem thêm: công thức tính độ dài

Đáp số : Tuổi của tía là 42

              Tuổi của con cái 6

Bài 2: 

Tóm tắt:

Có 40 học viên đang được tập luyện bơi

Biết bơi lội thấp hơn chưa chắc chắn bơi lội 10 em

Biết bơi lội có: ….. em?

Bài giải

Hai lượt số học viên biết bơi lội là:

40 – 10 = 30 (học sinh)

Số học viên biết bơi lội là:

30 : 2 = 15 (học sinh)

Số học viên chưa chắc chắn bơi:

15 + 10 = 25 (học sinh)

Đáp số: Học sinh biết bơi lội 15 học tập sinh

             Học sinh chưa chắc chắn bơi lội 25 học tập sinh

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 thăm dò nhị số biết tổng và hiệu (Có đáp án)

4.1. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Hai lớp 4A và 4B trồng được 545 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 55 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Bài 2: Thu hoạch kể từ nhị thửa ruộng được 4 tấn 3 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng loại nhất được nhiều hơn thế nữa ở thửa ruộng loại nhị 3 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở từng thửa ruộng từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 3: Nam và Phương đem toàn bộ 45 viên bi. Nếu Nam được thêm 5 viên bi thì Nam đem nhiều hơn thế nữa Phương 14 viên. Hỏi khi đầu từng các bạn đem từng nào viên bi.

4.2. Đáp án

Bài 1: Lớp 4A trồng được 245 cây; Lớp 4B trồng được 300 cây.

Bài 2: Thửa loại nhất thu hoạch được 2300 kg; Thửa thứ hai thu hoạch được 2000kg.

Bài 3: Nam 27 viên, Phương 18 viên.

5. Giải bài xích tập luyện sách giáo khoa toán lớp 4 thăm dò nhị số biết tổng và hiệu của nhị số đó

Bài 1 trang 47 SGK Toán 4: 

Tuổi tía và tuổi hạc con cái nằm trong lại được 58 tuổi hạc. Thầy rộng lớn con cái 38 tuổi hạc. Hỏi tía từng nào tuổi hạc con cái từng nào tuổi?

Đáp án:

Tuổi của con cái là:

(58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của tía là:

58 – 10 = 48 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi hạc và 48 tuổi

Bài 2 trang 47 SGK Toán 4:

Một lớp học tập đem 28 học viên. Số học viên trai rộng lớn số học viên gái là 4 em. Hỏi lớp ê đem từng nào học viên trai, từng nào học viên gái?

Đáp án:

Lớp ê đem số học viên trai là:

(28 + 4) : 2 = 16 (em)

Lớp ê đem số học viên gái là:

16 – 4 = 12 (em)

Đáp số: 16 em và 12 em

Bài 3 trang 47 SGK:

Cả nhị lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Đáp án:

Lớp 4A trồng được số lượng km là:

(600 – 50) : 2 = 275 (cây)

Lớp 4B trồng được số lượng km là:

275 + 50 = 325 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây;

             Lớp 4B: 325 cây.

Bài 4 trang 47 SGK:

Đáp án:  Các em rất có thể nhẩm như sau

Cách 1:

Vậy số rộng lớn là: (8 + 8) : 2 = 8.

Số bé bỏng là: 8 - 8 = 0

Cách 2:

Số bé bỏng là: (8 - 8) : 2 = 0

Xem thêm: súng bên súng đầu sát bên đầu

Số rộng lớn là: 0 + 8 = 8

Vậy số bé bỏng là 0 và số rộng lớn là 8.

Các em tiếp tục nắm rõ Cách giải vấn đề lớp 4 tìm hai số khi biết tổng và hiệu bằng nhị cơ hội chưa? Rất đơn giản cần không? Đây là dạng toán đem phần mềm cao nhập cuộc sống, hãy ôn tập luyện thiệt nhiều xỏ lá giải toán thiệt thời gian nhanh nhé!