tính chất của cách mạng tháng 2 năm 1917 ở nga là

Câu hỏi:

18/07/2020 125,846

Bạn đang xem: tính chất của cách mạng tháng 2 năm 1917 ở nga là

A. Là cuộc cách mệnh vô sản

B. Là cuộc cách mệnh dân công ty tư sản loại mới

Đáp án chủ yếu xác

C. Là cuộc cách mệnh giải hòa dân tộc

D. Là cuộc cách mệnh tư sản

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Cách mạng mon Hai năm 1917 ở Nga là cách mệnh dân công ty tư sản loại mới mẻ. Đó là: cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản vì thế giai cấp vô sản lãnh đạo, sau thời điểm thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đáp án nên chọn là: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thái chừng của Nga hoàng so với cuộc Chiến tranh giành trái đất loại nhất 1914 - 1918 như vậy nào?

A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh giành trái đất loại nhất

B. Đẩy quần chúng Nga vô trận chiến tranh giành đế quốc

C. Tham chiến với điều kiện

D. Tham gia trận chiến tranh giành Lúc xuất hiện tại ĐK thuận lợi

Câu 2:

Nga hoàng nhập cuộc Chiến tranh giành thế giời loại nhất (1914 - 1918) vẫn đẩy nước Nga vô tình trạng

A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế

B. Nạn thất nghiệp tăng thời gian nhanh, nàn đói xẩy ra trầm trọng

C. Khủng hoảng trầm trọng về tài chính, chủ yếu trị - xã hội

D. Bị những nước đế quốc thôn tính

Câu 3:

Tại sao Cách mạng Tháng nhì là cách mệnh dân công ty tư sản loại mới?

Xem thêm: các kim loại kiềm thổ

A. Do tư sản chỉ huy và 2 cơ quan ban ngành tuy nhiên song tồn tại

B. Do tư sản chỉ huy và cơ quan ban ngành tư sản được trở thành lập

C. Do giai cấp cho vô sản chỉ huy và 2 cơ quan ban ngành tuy nhiên song tồn tại

D. Do giai cấp cho vô sản chỉ huy và cơ quan ban ngành Xô ghi chép trở thành lập

Câu 4:

Trước trào lưu đấu tranh giành của quần chúng, thái chừng của Nga hoàng như vậy nào?

A. Đàn áp, dập tắt được trào lưu của nhân dân

B. Bỏ chạy đi ra nước ngoài

C. Nhờ sự hỗ trợ của những đế quốc khác

D. Bất lực, không hề năng lực nối tiếp cai trị được nữa

Câu 5:

Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước tình thế gì?

A. Chính phủ tư sản chuẩn bị bị sụp đổ

B. Các nước đế quốc theo thứ tự kiêm tính Nga

C. Bùng nổ cuộc cách mệnh nhằm xóa sổ chính sách Nga hoàng

D. Kinh tế bị rủi ro trầm trọng

Câu 6:

Mục chi vô Luận cương mon Tư của Lê-nin là gì?

A. Chuyển kể từ cách mệnh dân công ty tư sản lịch sự cơ hội social công ty nghĩa

B. Tạo ĐK mang đến giai cấp cho tư sản phân phát triển

C. Chuyển kể từ chính sách phong loài kiến lịch sự cách mệnh dân công ty tư sản

Xem thêm: what does she look like

D. Duy trì cơ quan chính phủ tạm thời của giai cấp cho tư sản