toán 7 chân trời sáng tạo tập 1

THCS.TOANMATH.com trình làng cho tới quý thầy, gia sư và những em học viên lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

Bạn đang xem: toán 7 chân trời sáng tạo tập 1

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập hợp ý những số hữu tỉ.
Bài 2. Các phép tắc tính với số hữu tỉ.
Bài 3. Luỹ quá của một số trong những hữu tỉ.
Bài 4. Quy tắc vệt ngoặc và quy tắc đem vế.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Thực hành tính chi phí năng lượng điện.
Bài luyện cuối chương 1.

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC.
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học tập.
Bài 2. Số thực. Giá trị vô cùng của một số trong những thực.
Bài 3. Làm tròn trặn số và ước tính thành quả.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Tính chỉ số review thể trạng BMI (Body Mass Index).
Bài luyện cuối chương 2.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 162

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình vỏ hộp chữ nhật – Hình lập phương.
Bài 2. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 4. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Các vấn đề về đo lường và vội vàng hình.
Bài luyện cuối chương 3.

Xem thêm: chất nào sau đây gọi là xút ăn da

HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 4. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1. Các góc ở địa điểm quan trọng đặc biệt.
Bài 2. Tia phân giác.
Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy.
Bài 4. Định lí và chứng tỏ một ấn định lí.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song và đo góc vì thế ứng dụng GeoGebra.
Bài luyện cuối chương 4.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 2. Biểu đồ gia dụng hình quạt tròn trặn.
Bài 3. Biểu đồ gia dụng đoạn trực tiếp.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Dùng biểu đồ gia dụng nhằm phân tách thành quả học hành môn Toán của lớp.
Bài luyện cuối chương 5.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.
Bảng tra cứu vớt thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]