toán 9 ôn tập chương 2

Bình chọn:

4.3 bên trên 239 phiếu

Bạn đang xem: toán 9 ôn tập chương 2

Lý thuyết Ôn luyện chương 2. Hàm số bậc nhấtLý thuyết Ôn luyện chương 2. Hàm số bậc nhất Xem cụ thể

Trả điều phần thắc mắc ôn luyện chương 2: Hàm số hàng đầu trang 59, 60 SGK toán 9 luyện 1

Trả điều phần thắc mắc ôn luyện chương 2: Hàm số hàng đầu trang 59, 60 sách giáo khoa toán 9 luyện 1. Cho hàm số nó = ax = b (a ≠ 0). a)Khi này thì hàm số đồng biến?...

Xem cụ thể

Bài 32 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1Giải bài bác 32 trang 61 SGK Toán 9 luyện 1. a) Với những độ quý hiếm này của m thì hàm số hàng đầu nó = (m – 1)x + 3 đồng biến? Xem điều giải

Bài 33 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Với những độ quý hiếm này của m thì trang bị thị những hàm số nó = 2x + (3 + m) và nó = 3x + (5 – m) hạn chế nhau bên trên một điểm bên trên trục tung?

Xem điều giải

Bài 34 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1Giải bài bác 34 trang 61 SGK Toán 9 luyện 1. Tìm độ quý hiếm của a nhằm hai tuyến phố trực tiếp nó = (a – 1)x + 2 (a ≠ 1) và nó = (3 – a)x + 1 (a ≠ 3) tuy nhiên song cùng nhau. Xem điều giải

Bài 35 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài bác 35 trang 61 SGK Toán 9 luyện 1. Xác ấn định k và m nhằm hai tuyến phố trực tiếp tại đây trùng nhau:

Xem điều giải

Bài 36 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1Cho nhì hàm số hàng đầu nó = ( k + 1)x = 3 và nó = (3 – 2k)x + 1. Xem điều giải

Bài 37 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Xem thêm: bài 112 em ôn lại những gì đã học

a) Vẽ trang bị thị nhì hàm số sau bên trên và một mặt mũi bằng phẳng tọa độ:

Xem điều giải

Bài 38 trang 62 SGK Toán 9 Tập 1a) Vẽ trang bị thị những hàm số sau bên trên và một mặt mũi bằng phẳng tọa độ: Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 9 Xem điều giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem điều giải