toán lớp 5 trang 58 59


Đặt tính rồi tính. Một vườn cây hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 15,62m và chiều rộng lớn 8,4m. Tính chu vi và diện tích S vườn cây bại.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 58 59

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính: 

a) \(25,8 \times 1,5\) ;                                          b) \(16,25 \times 6,7 \) ;

c) \(0,24 \times 4,7\) ;                                          d) \(7,826 \times 4,5\).

Phương pháp giải:

- Nhân như nhân những số đương nhiên.

- Đếm coi nhập phần thập phân của tất cả nhị quá số sở hữu từng nào chữ số rồi sử dụng vệt phẩy tách ở tích rời khỏi bấy

nhiêu chữ số Tính từ lúc cần lịch sự ngược. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Tính rồi đối chiếu độ quý hiếm của \(a\times b\) và \(b \times a\):

\(a\)

\(b\)

 \(a \times b\)

 \(b \times a\)

\(2,36\)

\(4,2\)

\(3,05\)

\(2,7\)

 Nhận xét: Phép nhân những số thập phân sở hữu đặc thù uỷ thác hoán:

Khi thay đổi vị trí nhị quá số của một tích thì tích bất biến.

 \(a\times b=b \times a\) 

b) Viết tức thì thành phẩm tính:

\(4,34 \times 3,6 = 15,624\)                               \(9,04 \times 16 = 144,64\)

\(3,6 \times 4,34 = ...\)                                      \(16 \times 9,04 = ...\)

Phương pháp giải:

Muốn nhân một trong những thập phân với một trong những thập phân tớ thực hiện như sau:

- Nhân như nhân những số đương nhiên.

- Đếm coi nhập phần thập phân của tất cả nhị quá số sở hữu từng nào chữ số rồi sử dụng vệt phẩy tách ở tích rời khỏi từng ấy chữ số Tính từ lúc cần lịch sự ngược.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

a) 

Giá trị của \(a\times b\) và  \( \times a\) luôn luôn luôn đều bằng nhau.

b) Theo đặc thù uỷ thác hoán của quy tắc nhân tớ sở hữu ngay:

\(4,34 \times 3,6 = 15,624\)                               \(9,04 \times 16 = 144,64\)

\(3,6 \times 4,34 = 15,624\)                               \(16 \times 9,04 = 144,64\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một vườn cây hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm \(15,62m\) và chiều rộng lớn \(8,4m\). Tính chu vi và diện tích S vườn cây bại.

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật \(=\;(\)chiều nhiều năm \(+\) chiều rộng\() \;\times\; 2\).

- Diện tích hình chữ nhật \(=\) chiều nhiều năm \(\times\) chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Chiều dài: 15, 62m

Chiều rộng: 8,4m

Chu vi: ....? Diện tích: ....?

Bài giải

Chu vi vườn cây là: 

          \((15,62 + 8,4 ) \times 2 = 48,04 \;(m)\)

Diện tích vườn cây là: 

          \(15,62 \times 8,4 = 131,208 \;(m^2)\)

                          Đáp số: Chu vi: \(48,04 m\);

                                Diện tích: \(131,208 m^2\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 60 Luyện luyện

  Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo sở hữu đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông? Trên phiên bản trang bị tỉ trọng 1: 1 000 000, quãng lối kể từ TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn cho tới Phan Thiết đo được 19,8 centimet. Hỏi phỏng nhiều năm thiệt của quãng lối kể từ TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn cho tới Phan Thiết là từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 61 Luyện luyện

  Tính: a) (28,7 + 34,5 ) × 2,4; b) 28,7 + 34,5 × 2,4

 • Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện luyện cộng đồng

  Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Mua 5kg lối cần trả 38 500 đồng. Hỏi mua sắm 3,5 kilogam lối nằm trong loại cần trả thấp hơn từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 62 Luyện luyện cộng đồng

  Tính: a) 375,84 - 95,69 + 36,78 Tính vày nhị cơ hội Mua 4m vải vóc cần trả 60 000 đồng. Hỏi mua sắm 6,8m vải vóc nằm trong loại cần trả nhiều hơn thế nữa từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 64 Chia một trong những thập phân mang đến một trong những đương nhiên

  Đặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 ; b) 95,2 : 68 Một người chuồn xe cộ máy nhập 3h chuồn được 126,54 km. Hỏi tầm từng giờ người bại chuồn được từng nào ki-lô-mét?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.