trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng

Câu hỏi:

03/12/2022 2,393

Bạn đang xem: trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng

A. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với cùng 1 đường thẳng liền mạch thì tuy vậy song cùng nhau.

B. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với 1 trong những hai tuyến phố trực tiếp vuông góc cùng nhau thì tuy vậy song với đường thẳng liền mạch còn sót lại.

C. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với cùng 1 đường thẳng liền mạch thì vuông góc cùng nhau.

D. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với 1 trong những hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song thì vuông góc với đường thẳng liền mạch cơ.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn D

Theo phán xét phần hai tuyến phố trực tiếp vuông góc vô SGK thì đáp án D trúng.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mệnh đề này sau đó là đúng?

A. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với 1 trong những hai tuyến phố trực tiếp vuông góc thì tuy vậy song với đường thẳng liền mạch còn sót lại.

B. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với cùng 1 đường thẳng liền mạch thì tuy vậy song cùng nhau.

C. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với cùng 1 đường thẳng liền mạch thì vuông góc cùng nhau.

D. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với 1 trong những hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song thì vuông góc với đường thẳng liền mạch cơ.

Câu 2:

Trong những xác minh sau, xác minh này trúng ?

A. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với đường thẳng liền mạch loại tía thì tuy vậy song cùng nhau.

B. Nếu đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch b và đường thẳng liền mạch b vuông góc với đường thẳng liền mạch c thì a vuông góc với c

C. Cho hai tuyến phố trực tiếp phân biệt a và b. Nếu đường thẳng liền mạch c vuông góc với a và b thì  a, b, c không đồng phẳng phiu.

D. Cho hai tuyến phố trực tiếp a và b song tuy vậy, nếu như a vuông góc với c thì b cũng vuông góc với c

Câu 3:

Cho tứ diện ABCD đem nhị cặp cạnh đối vuông góc. Trong những mệnh đề sau mệnh đề này đúng?

Xem thêm: tác dụng của biện pháp ẩn dụ

A. Tứ diện đem tối thiểu một phía là tam giác nhọn.

B. Tứ diện đem tối thiểu nhị mặt mũi là tam giác nhọn.

C. Tứ diện đem tối thiểu tía mặt mũi là tam giác nhọn.

D. Tứ diện đem cả tư mặt mũi là tam giác nhọn.

Câu 4:

Trong những mệnh đề tại đây, mệnh đề này đúng?

A. Cho hai tuyến phố trực tiếp a, b song tuy vậy cùng nhau. Một đường thẳng liền mạch c vuông góc với a thì c vuông góc với từng đường thẳng liền mạch trực thuộc mặt mũi phẳng phiu (a, b).

B. Cho tía đường thẳng liền mạch a, b, c vuông góc cùng nhau từng song một. Nếu mang trong mình một đường thẳng liền mạch d vuông góc với a thì d song tuy vậy với b hoặc c

C. Nếu đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch b và đường thẳng liền mạch b vuông góc với đường thẳng liền mạch c thì đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch c

D. Nếu đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch b và đường thẳng liền mạch b song tuy vậy với đường thẳng liền mạch c thì đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch c

Câu 5:

Trong không khí cho tới tía đường thẳng liền mạch phân biệt a, b, c. Khẳng ấn định này tại đây đúng?

A. Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a // b

B. Nếu a // ca thì cb

C. Nếu góc thân mật a  c bằng góc thân mật b và c thì a // b

D. Nếu a và b cùng trực thuộc mp(α) // c thì góc thân mật a và c bằng góc thân mật b và c

Câu 6:

Trong những mệnh đề tại đây, mệnh đề này là đúng?

A. Một đường thẳng liền mạch tách hai tuyến phố trực tiếp cho tới trước thì cả tía đường thẳng liền mạch cơ nằm trong trực thuộc một phía phẳng

B. Ba đường thẳng liền mạch tách nhau từng song một và ko trực thuộc một phía phẳng phiu thì đồng quy

C. Một đường thẳng liền mạch tách hai tuyến phố trực tiếp tách nhau cho tới trước thì cả tía đường thẳng liền mạch cơ nằm trong trực thuộc một phía phẳng

Xem thêm: đề anh thpt quốc gia 2022

D. Ba đường thẳng liền mạch tách nhau từng song một thì nằm trong trực thuộc một phía phẳng