vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

Câu hỏi:

20/09/2019 137,451

A. hướng ra phía xa thẳm địa điểm cân đối.

Bạn đang xem: vectơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

B. nằm trong phía vận động.

Đáp án chủ yếu xác

C. khuynh hướng về địa điểm cân đối.

D. ngược phía vận động.

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đối với vật vận động thì vecto véc tơ vận tốc tức thời luôn luôn nằm trong chiều vận động.

Chọn đáp án B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xấp xỉ điều hòa  với chu kì 0,5π s và biên phỏng 2 centimet. Vận tốc bên trên địa điểm cân nặng bằng  có phỏng lớn

A. 4 cm/s.

B. 8 cm/s.

C. 3 cm/s.

D. 0,5 cm/s.

Câu 2:

Tại một điểm, chu kì xấp xỉ điều hoà của một con cái nhấp lên xuống đơn là 2s. Sau Khi tăng chiều nhiều năm của con cái nhấp lên xuống thêm thắt 21 centimet thì chu kì xấp xỉ điều hoà của chính nó là 2,2 s. Chiều nhiều năm lúc đầu của con cái nhấp lên xuống này là

A. 101 centimet.

B. 99 centimet.

C. 98 centimet.

D. 100 centimet.

Câu 3:

Biết vận tốc cực lớn và véc tơ vận tốc tức thời cực lớn của một vật xấp xỉ điều tiết là amax và vmax. Biên phỏng xấp xỉ của vật được xác lập theo đòi công thức:

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

Câu 4:

Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết bên trên trục Ox, bên trên những thời khắc t1, t2 véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc của vật ứng có mức giá trị là  v1=103cm/s, a1=-1m/s2, v2=-10  cm/s và a2=-3  m/s2 . Li phỏng x2 ở thời khắc t2 là:

A. 3 centimet.

B.3  centimet.

C. 1 centimet.

D13cm.

Câu 5:

Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết. Khi trải qua địa điểm cân đối, vận tốc của hóa học điểm là 40 cm/s, bên trên địa điểm biên vận tốc có tính rộng lớn 200 cm/s2. Biên phỏng xấp xỉ của hóa học điểm là

A. 0,1 m.

B. 5 centimet.

C. 8 centimet.

D. 0,8m.

Câu 6:

Một vật tiến hành được 50 xấp xỉ vô 4 giây. Chu kỳ 

A. 12,5 s.

B. 0,08 s.

C. 1,25 s.

D. 0,8 s.

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa