việt nam quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào

 • Câu hỏi:

   Việt Nam Quốc dân đảng là 1 đảng chủ yếu trị theo đuổi Xu thế nào?

  • A. Dân căn nhà vô sản
  • B. Dân căn nhà tư sản
  • C. Dân căn nhà đái tư sản
  • D. Dân căn nhà vô sản và tư sản

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: việt nam quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào

  Đáp án đúng: B

  Việt Nam Quốc dân đảng là 1 đảng chủ yếu trị theo đuổi Xu thế dân căn nhà tư sản.

Mã câu hỏi: 1723

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

Môn học: Lịch Sử

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Hội nước ta cách mệnh Thanh niên được xây dựng vào
 • Cơ quan lại ngôn luận của Hội nước ta Cách mạng thanh niên
 • Hãy nêu rõ ràng bộ phận và địa phận sinh hoạt của Tân Việt cách mệnh đảng
 • Tân Việt cách mệnh đảng vẫn phân hóa ra sao bên dưới tác dụng của  Hội nước ta Cách mạng thanh niên
 •  Việt Nam Quốc dân đảng là 1 đảng chủ yếu trị theo đuổi xu hướng
 • Mục xài của nước ta Quốc dân dảng
 • Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) thất bại tự vẹn toàn nhân khách hàng quan
 • Báo Búa liềm” là cơ sở ngôn luận của tố chức nằm trong sản này được xây dựng năm 1929 ở Việt Nam
 •  Đảng Cộng sản nước ta Thành lập là việc phối kết hợp Một trong những nhân tố
 • Tại Hội nghị thống nhất phụ thân tổ chức triển khai nằm trong sản, với sự nhập cuộc của những tổ chức triển khai nằm trong sản