vở bài tập toán lớp 5 trang 28 29

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập dượt chung

Lời giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập dượt công cộng hoặc, cụ thể giúp học viên biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt vô VBT Toán lớp 5 Tập 2.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 28 29

Giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập dượt công cộng - Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 trang 28 Bài 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với :

a) Chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 1,1m

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập dượt chung

Lời giải:

a) Chu vi mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là :

(1,5 + 0,5) ⨯ 2 = 4 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là :

4 ⨯ 1,1 = 4,4 (m2)

Diện tích mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là :

1,5 ⨯ 0,5 = 0,75 (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

4,4 + 2 ⨯ 0,75 = 5,9 (m2)

b) Chu vi mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là :

4 5 + 1 3 ×2= 34 15 dm

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là :

34 15 × 3 4 = 17 10  d m 2

Diện tích mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là :

4 5 × 1 3 = 4 15  d m 2

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

17 10 +2× 4 15 = 67 30 d m 2

Đáp số: a) 4,4  m 2 ; 5,9  m 2 ;

b) 17 10  d m 2 ; 67 30  d m 2 .

Quảng cáo

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 trang 29 Bài 2: Viết số đo tương thích vô dù rỗng :

Hình vỏ hộp chữ nhật (1) (2) (2)
Chiều lâu năm 3m Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập dượt chung
Chiều rộng lớn 2m 0,6cm
Chiều cao 4m Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập dượt chung 0,5cm
Chu vi mặt mũi lòng 2dm 4cm
Diện tích xung quanh
Diện tích toàn phần

Lời giải:

Quảng cáo

+) Hình vỏ hộp chữ nhật (1) :

Chu vi mặt mũi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

(3 + 2) × 2 = 10 (m)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

10 × 4 = 40 (m2)

Diện tích một phía đáy của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

3 × 2 = 6 (m2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

40 + 6 × 2 = 52 (m2)

+) Hình vỏ hộp chữ nhật (2) :

Nửa chu vi mặt mũi lòng là :

2:2=1(m)

Chiều rộng lớn mặt mũi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật (2) là :

 1−45=15(dm)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật (2) là :

 2×13=23(dm2)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật (2) là :

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

15×45=425(m2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật (2) là :

 23+425×2=7475(dm2)

+) Hình vỏ hộp chữ nhật (3) :

Nửa chu vi mặt mũi lòng là :

4 : 2 = 2 (cm)

Chiều lâu năm mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật (3) là :

2 – 0,6 = 1,4 (cm)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật (3) là :

4 × 0,5 = 2 (cm2

Diện tích mặt mũi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật (3) là :

1,4 × 0,6 = 0,84 (cm2

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật (3) là :

2 + 0,84 × 2 = 3,68 (cm2

Vậy tao với bảng thành quả như sau : 

Hình vỏ hộp chữ nhật (1) (2) (2)
Chiều lâu năm 3m Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập dượt chung 1,4cm
Chiều rộng lớn 2m Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập dượt chung 0,6cm
Chiều cao 4m Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập dượt chung 0,5cm
Chu vi mặt mũi lòng 10m2dm 4cm
Diện tích xung quanh40m2 Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập dượt chung 2cm2
Diện tích toàn phần52m2 Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Tập 2 trang 28, 29 Bài 109: Luyện tập dượt chung 3,68cm2

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 trang 29 Bài 3: Một hình lập phương với cạnh 5cm. Nếu cạnh của hình lập phương vội vàng lên 4 thứ tự thì diện tích S xung xung quanh ; diện tích S toàn phần của chính nó vội vàng lên từng nào thứ tự ?

Quảng cáo

Lời giải:

- Hình lập phương khi đầu: cạnh 5 cm

Diện tích một phía hình lập phương :

5 ⨯ 5 = 25 (cm2)

Diện tích xung xung quanh hình lập phương :

25 ⨯ 4 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương :

25 ⨯ 6 = 150 (cm2)

- Cạnh của hình lập phương sau khoản thời gian tạo thêm 4 lần:

4 ⨯ 5 = đôi mươi (cm)

Diện tích một phía hình lập phương mới nhất :

20 ⨯ đôi mươi = 400 (cm2)

Diện tích xung xung quanh hình lập phương mới nhất :

400 ⨯ 4 = 1600 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương mới nhất :

400 ⨯ 6 = 2400 (cm2)

Để xác lập số thứ tự tạo thêm là từng nào, tao triển khai : Lấy diện tích S xung xung quanh (toàn phần) mới nhất (sau khi tăng) phân chia cho tới diện tích S xung xung quanh (toàn phần) cũ (trước khi tăng), tao được số thứ tự tạo thêm :

1600 : 100 = 16 (lần)

2400 : 150 = 16 (lần)

Vậy diện tích S xung xung quanh, toàn phần sau khoản thời gian cạnh lòng vội vàng lên 4 thứ tự thì tăng 16 thứ tự.

Xem tăng những bài bác giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Bài 110: Thể tích của một hình
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Bài 112: Mét khối
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Bài 113: Luyện tập
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Bài 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Xem tăng những bài bác Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 5 hoặc khác:

 • Giải bài bác tập dượt Toán lớp 5
 • Giải bài bác tập dượt Cùng em học tập Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi đua Toán lớp 5 với đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và bài bác tập dượt vào cuối tuần, gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 Tập 1 và Tập 2 | Giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.