TỔNG HỢP 44 VIDEO DẠY PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỰC CHUẨN

SHARE ngay thôi các mem

• Short vowel (Nguyên âm ngắn)
1. /ɪ / 
http://www.youtube.com/watch?v=pmRRPYonIeQ&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
2. /ʊ/
http://www.youtube.com/watch?v=BltGvewKheM&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
3. /ʌ /
http://www.youtube.com/watch?v=6dC2rLH6tvI&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
4. /ɒ /
http://www.youtube.com/watch?v=MB9mjmDXt1o&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
5. /е /
http://www.youtube.com/watch?v=DdrKlNlPWDE&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
6. /æ/
http://www.youtube.com/watch?v=2Rk0n8plF2w&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko
7. /ǝ/
http://www.youtube.com/watch?v=EPCzoemF9Uc&list=PLTPEew6s_23g6Tm0aBpDbvbgutpFicuko

Đọc thêm »

bnhfgh About bnhfgh

Chúng tôi chuyên tổ chức luyện thi bằng b tiếng anh để mọi người đạt được chứng chỉ quốc gia phục vụ cho việc học, việc làm của sinh viên và người đi làm. Úc Châu rất hân hạnh được giúp đỡ phần nào kiến thức giúp các bạn dễ dàng hơn trên bước đường đời

Speak Your Mind

*