bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta bao hàm cả tính

Câu hỏi:

14/05/2020 43,249

Bạn đang xem: bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta bao hàm cả tính

A. dân chúng và dân tộc bản địa.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Lời giải: Bản hóa học giai cấp cho người công nhân của Nhà VN bao hàm cả tính dân chúng và tính dân tộc bản địa thâm thúy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước pháp quyền xã hội công ty nghĩa VN đem thực chất của giai cấp cho nào là bên dưới đây?

A. Giai cấp cho người công nhân.

B. Giai cấp cho người công nhân và giai cấp cho dân cày.

C. Giai cấp cho người công nhân và giai cấp cho dân cày và đội hình trí thức.

D. Tất cả những giai cấp cho nhập xã hội.

Câu 2:

Trong những loại giang san, giang san nào là tiếp sau đây không giống về hóa học đối với những giang san trước đó?

A. Nhà nước công ty nô.

B. Nhà nước phong con kiến.

C. Nhà nước tư phiên bản.

D. Nhà nước xã hội công ty nghĩa.

Câu 3:

Nhiệm vụ nào là tiếp sau đây thể hiện tại trách cứ nhiệm của công dân trong các việc kiến thiết Nhà nước pháp quyền xã hội công ty nghĩa Việt Nam?

A. Giữ gìn trật tự động, an toàn và đáng tin cậy xã hội.

B. Phát triển dạy dỗ công lập.

Xem thêm: đơn vị của áp suất là

C. Phát triển tài chính tập dượt thể.

D. Duy trì tài chính giang san.

Câu 4:

Bản hóa học giai cấp cho người công nhân của Nhà VN được thể hiện triệu tập nhất ở sự hướng dẫn của

A. Đảng Cộng sản.

B. giang san.

C. người dân.

D. dân cày.

Câu 5:

Bản hóa học giai cấp cho người công nhân của Nhà nước pháp quyền xã hội công ty nghĩa VN được thể hiện tại triệu tập nhất ở sự

A. đáp ứng quyền lợi của dân chúng.

B. thể hiện tại ý chí của dân chúng.

C. bởi dân chúng xây hình thành.

D. hướng dẫn của Đảng so với Nhà nước.

Câu 6:

Trong lịch sử vẻ vang trở nên tân tiến của xã hội loại người, giang san trước tiên xuất hiện tại ở cơ chế xã hội

A. Cộng sản nguyên vẹn thuỷ.

B. Chiếm hữu bầy tớ.

C. Phong con kiến.

Xem thêm: if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

D. Tư phiên bản công ty nghĩa.