các bước xây dựng cơ sở dữ liệu

hint-header

Cập nhật ngày: 01-04-2022

Bạn đang xem: các bước xây dựng cơ sở dữ liệu


Chia sẻ bởi: Lê Đình Tường


Các bước kiến thiết CSDL theo gót trật tự gồm:

Thiết tiếp - Xây dựng - Kiểm tra

B

Khảo sát - Thiết tiếp - Kiểm test

C

Phân tích - Thiết tiếp - Lưu trữ

D

 Thiết tiếp - Kiểm test - Lưu trữ

Chủ đề liên quan

Chức năng cung ứng môi trường xung quanh update và khai quật tài liệu của hệ cai quản trị hạ tầng tài liệu nhằm mục tiêu triển khai việc:

A

Phát hiện nay và ngăn ngừa truy vấn trái khoáy phép

B

Duy trì tính nhất quán của dữ liệu

Chức năng của hệ QTCSDL

A

Cung cung cấp cơ hội tạo ra lập CSDL

B

Cung cung cấp cơ hội update tài liệu, dò la kiếm và kết xuất thông tin

C

Cung cung cấp dụng cụ trấn áp điều khiển và tinh chỉnh việc truy vấn vô CSDL

Ngôn ngữ khái niệm tài liệu bao hàm những mệnh lệnh cho tới phép

A

Khai báo loại tài liệu, cấu hình tài liệu, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

B

Đảm bảo tính song lập dữ liệu

C

Khai báo loại, cấu hình, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

D

Ngăn ngăn sự truy vấn bất hợp ý pháp

Để triển khai thao tác update tài liệu, tao dùng :

A

Ngôn ngữ khái niệm dữ liệu

B

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Ngôn ngữ thao tác tài liệu bao hàm những mệnh lệnh cho tới phép

A

Khai báo loại, cấu hình, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

Hãy cho biết thêm những loại thao tác bên trên CSDL

A

Thao tác bên trên cấu hình dữ liệu

B

Thao tác bên trên nội dung dữ liệu

C

Thao tác dò la dò la, tra cứu giúp vấn đề, kết xuất báo cáo

D

Tất cả những thao tác bên trên.

Ngôn ngữ thao tác tài liệu là một trong những ngữ điệu ko cho tới phép

C

Thao tác bên trên những đối tượng người tiêu dùng của CSDL

D

Định nghĩa những đối tượng người tiêu dùng được tàng trữ vô CSDL

Người cai quản trị là kẻ

A

Cấp vạc quyền truy vấn

B

Khai thác vấn đề kể từ CSDL

C

Xây dựng những lịch trình phần mềm

Người sử dụng là

A

Cấp vạc quyền truy vấn

B

Khai thác vấn đề kể từ CSDL

C

Xây dựng những lịch trình phần mềm

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

Người xây dựng là người:

A

Cấp vạc quyền truy vấn

B

Khai thác vấn đề kể từ CSDL

C

Xây dựng những lịch trình phần mềm

Xây dựng CSDL gồm:

A

Khảo sát, design, kiến thiết khối hệ thống

B

Khảo sát, design, kiểm thử

C

Thiết tiếp, kiến thiết khối hệ thống, kiểm test

D

Thiết tiếp, kiểm test, nhập tài liệu

Hãy chỉ ra rằng Điểm lưu ý của những người cai quản trị CSDL trong những Điểm lưu ý sau:

A

Xây dựng những lịch trình phần mềm dựa vào hệ QTCSDL

C

Giao tiếp với CSDL trải qua những hình mẫu đang được sẵn sàng sẵn

D

Là người đem nặng trĩu tính tò lần vấn đề cá thể.

Nhóm người này là tập dượt thể phần đông nhất trong mỗi người dân có mối quan hệ với CSDL và được phân thành nhiều nhóm?

D

Người xây dựng phần mềm.

Nhóm người dân có trách nhiệm phân quyền truy vấn, đáp ứng bình an cho tới hệ CSDL là:

D

Người xây dựng phần mềm.

Các bước kiến thiết CSDL theo gót trật tự gồm:

A

Thiết tiếp - Xây dựng - Kiểm tra

B

Khảo sát - Thiết tiếp - Kiểm test

C

Phân tích - Thiết tiếp - Lưu trữ

D

 Thiết tiếp - Kiểm test - Lưu trữ

Chức năng cung ứng môi trường xung quanh update và khai quật tài liệu của hệ cai quản trị hạ tầng tài liệu nhằm mục tiêu triển khai việc:

A

Phát hiện nay và ngăn ngừa truy vấn trái khoáy phép

B

Duy trì tính nhất quán của dữ liệu

Chức năng của hệ QTCSDL

A

Cung cung cấp cơ hội tạo ra lập CSDL

B

Cung cung cấp cơ hội update tài liệu, dò la kiếm và kết xuất thông tin

C

Cung cung cấp dụng cụ trấn áp điều khiển và tinh chỉnh việc truy vấn vô CSDL

Ngôn ngữ khái niệm tài liệu bao hàm những mệnh lệnh cho tới phép

A

Khai báo loại tài liệu, cấu hình tài liệu, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

B

Đảm bảo tính song lập dữ liệu

C

Khai báo loại, cấu hình, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

D

Ngăn ngăn sự truy vấn bất hợp ý pháp

Để triển khai thao tác update tài liệu, tao dùng :

A

Ngôn ngữ khái niệm dữ liệu

B

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa

Ngôn ngữ thao tác tài liệu bao hàm những mệnh lệnh cho tới phép

A

Khai báo loại, cấu hình, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL