căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang

Trắc nghiệm Atlat Địa lí VN - Vị trí địa lí

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 301). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4-5,cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây giáp với Campuchia cả bên trên lục địa và bên trên biển?

A. An Giang.

Bạn đang xem: căn cứ vào atlat địa lí việt nam trang

B. Kiên Giang.

C. Đồng Tháp.

D. Cà Mau.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4-5, tao thấy tỉnh Kiên Giang là tỉnh có một không hai ở VN giáp với Campuchia cả bên trên lục địa và trên biển khơi.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 301). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 10, cho thấy thêm trong những khối hệ thống sông tại đây, khối hệ thống sông nào là đem tỉ trọng diện tích S lưu vực nhỏ nhất?

A. Sông Đồng Nai.

B. Sông Hồng.

C. Sông Cả.

D. Sông Mã.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 10, tao thấy trong những khối hệ thống sông Đồng Nai, Hồng, Cả và sông Mã thì khối hệ thống sông Mã đem tỉ trọng diện tích S lưu vực nhỏ nhất.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 302). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4-5, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây giáp với Trung Quốc cả bên trên lục địa và bên trên biển?

A. Quảng Ninh.

B. Cao phẳng phiu.

C. Hà Giang.

D. TP Lạng Sơn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4-5, tao thấy tỉnh Quảng Ninh là tỉnh có một không hai ở VN giáp với Trung Quốc cả bên trên lục địa và trên biển khơi.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 302). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 10, cho thấy thêm khối hệ thống sông nào là tại đây đem tỉ trọng diện tích S lưu vực lớn số 1 nước ta?

A. Sông Tỉnh Thái Bình.

B. Sông Hồng.

C. Sông Đồng Nai.

D. Sông Cả.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 10, tao thấy khối hệ thống sông Mê Công đem tỉ trọng diện tích S lưu vực lớn số 1 VN, tiếp cho tới là sông Hồng,…

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 303). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4-5, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây giáp đối với tất cả Lào và Campuchia?

A. Gia Lai.

B. Đắk Lắk.

C. Quảng Nam.

D. Kon Tum.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4-5, tao thấy tỉnh Kon Tum là tỉnh có một không hai ở VN giáp đối với tất cả Lào và Campuchia.

Câu 6 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 303). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 10, cho thấy thêm trong những khối hệ thống sông tại đây, khối hệ thống sông nào là đem tỉ trọng diện tích S lưu vực nhỏ nhất?

A. Sông Mã.

B. Sông Cả.

C. Sông Tỉnh Thái Bình.

D. Sông Thu Bồn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 10, tao thấy khối hệ thống sông Thu Bồn là khối hệ thống đem tỉ trọng diện tích S lưu vực nhỏ nhất.

Câu 7 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 304). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4-5, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây ko giáp với Lào?

A. Nghệ An.

B. Điện Biên.

C. Kon Tum.

D. Gia Lai.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4-5, tao thấy tỉnh Gia Lai là tỉnh ko giáp với Lào tuy nhiên giáp với Campuchia.

Câu 8 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 304). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 10, cho thấy thêm trong những khối hệ thống sông tại đây, khối hệ thống sông nào là đem tỉ trọng diện tích S lưu vực rộng lớn nhất?

A. Sông Cả.

B. Sông Đồng Nai.

C. Sông Mã.

D. Sông Tỉnh Thái Bình.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 10, tao thấy khối hệ thống sông Đồng Nai là khối hệ thống sông đem tỉ trọng diện tích S lưu vực lớn số 1.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 301). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây ko giáp Campuchia?

A. Đắk Lắk.

B. Gia Lai.

C. Quảng Nam.

D. Kon Tum.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, tao thấy tỉnh Quảng Nam là tỉnh ko giáp Campuchia. Tỉnh Quảng Nam giáp với Lào.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 302). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 8, cho thấy thêm apatit đem ở điểm nào là sau đây?

A. Quỳnh Nhai.

B. Sinh Quyền.

C. Cam Đường.

D. Văn Án.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 8, tao thấy mỏ tài nguyên apatit đem ở Cam Đường (Lào Cai).

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 302). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây ko giáp Trung Quốc?

A. Lai Châu.

B. Cao phẳng phiu.

C. Sơn La.

D. TP Lạng Sơn.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, tao thấy tỉnh Sơn La ko giáp Trung Quốc. Tỉnh Sơn La giáp với Lào.

Câu 12 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 303). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây giáp Campuchia?

A. Lâm Đồng.

B. Bình Thuận.

C. Bình Phước.

D. Ninh Thuận.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, tao thấy tỉnh Bình Phước là tỉnh giáp Campuchia. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng ở trong trong nước hoặc giáp hải dương ko giáp với vương quốc nào là bên trên lục địa.

Câu 13 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 303). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 8, cho thấy thêm Fe đem ở điểm nào là sau đây?

A. Quỳ Châu.

B. Thạch Khê.

C. Lệ Thủy.

D. Phú Vang.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 8, tao thấy mỏ Fe đem ở Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Câu 14 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 304). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 8, cho thấy thêm phàn nàn đá đem ở điểm nào là sau đây?

A. Tiền Hải.

B. Cẩm Phả.

C. Cổ Định.

D. Quỳ Châu.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 8, tao thấy phàn nàn đá đem hầu hết ở Cẩm Phả (Quảng Ninh). Quảng Ninh là tỉnh triệu tập bên trên 90% phàn nàn của VN.

Câu 15 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 304). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây giáp Lào?

A. Gia Lai.

B. Đắk Nông.

C. Kon Tum.

D. Đắk Lắk.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, tao thấy tỉnh Kon Tum là tỉnh có một không hai ở Tây Nguyên giáp với Lào.

Câu 16 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây ko giáp Lào?

A. Đắk Lắk.

B. Điện Biên.

C. Nghệ An.

D. Thanh Hóa.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, tao thấy tỉnh Đắk Lắk là tỉnh ko giáp Lào. Tại vùng Tây Nguyên chỉ mất tỉnh Kon Tum là tỉnh có một không hai giáp với Lào.

Câu 17 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 10, cho thấy thêm sông nào là tại đây ko nằm trong khối hệ thống sông Hồng?

A. Sông Gâm.       B. Sông Chảy.       C. Sông Mã.        D. Sông Lô

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 10, tao thấy sông Mã là sông ko nằm trong khối hệ thống sông Hồng.

Câu 18 : (THPT QG 2019 – Đề đầu tiên – MĐ 301). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 – 5, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây giáp Trung Quốc?

Xem thêm: công thức hình bình hành

A. Hòa Bình

B. Phú Thọ

C. Lào Cai

D. Yên Bái

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 – 5, tao thấy tỉnh Tỉnh Lào Cai là tỉnh giáp Trung Quốc. Các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái là tỉnh trong nước, còn tỉnh Hòa Bình giáp với Lào.

Câu 19 : (THPT QG 2019 – Đề xem thêm – MĐ 001). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây giáp biển?

A. Cà Mau.

B. Điện Biên.

C. Hà Giang.

D. Gia Lai.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, tao thấy tỉnh Cà Mau là tỉnh giáp hải dương. Các tỉnh còn sót lại là tỉnh trong nước.

Câu trăng tròn : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Căn cứ vô Atlat địa lí trang 9, hãy cho thấy thêm mon nào là tại đây ở VN đem gia tốc cơn lốc từ một,3 cho tới 1,7 cơn bão/ tháng?

A. Tháng X.        B. Tháng VII.       C. Tháng IX.        D. Tháng VI.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat địa lí trang 9, tao thấy mon 9 ở VN đem gia tốc cơn lốc từ một,3 cho tới 1,7 cơn bão/tháng (Chú ý mũi thương hiệu trên bảng chú giải).

Câu 21 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, hãy cho thấy thêm điểm rất rất tây nằm trong tỉnh nào là của nước ta?

A. Tỉnh Lào Cai.        B. Sơn La.        C. Điện Biên.        D. Lai Châu.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, tao thấy điểm rất rất tây nằm trong tỉnh Điện Biên của VN.

Câu 22 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Tỉnh Quảng Ngãi 2017). Dựa vô trang 26 Atlat Địa lý VN, hãy cho thấy thêm đỉnh núi nào là tại đây tối đa ở vùng núi Đông Bắc?

A. Phia Ya.        B. Kiều Liêu Ti.       C. Tây Côn Lĩnh.       D. Pu Tha Ca.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Dựa vô trang 26 Atlat Địa lý VN, tao thấy đỉnh núi Tây Côn Lĩnh là đỉnh núi tối đa ở vùng núi Đông Bắc (Chú ý bên trên những núi đem ghi chừng cao).

Câu 23 : (THPT Trung Giã – TP. hà Nội 2017 L2 – MĐ 051). Dựa vô Atlat Địa lí VN trang 13, hãy cho thấy thêm những mặt hàng núi nằm trong vùng núi Tây Bắc?

A. Pu Đen Đinh, Pu sam sao.        B. Tây Côn Lĩnh, Kiều Liêu Ti.

C. Pu Si Lung, Hoành Sơn.        D. Khoan La San, Bạch Mã.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Dựa vô Atlat Địa lí VN trang 13, tao thấy những mặt hàng núi nằm trong vùng núi Tây Bắc là Pu Đen Đinh, Pu sam sao.

Câu 24 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 6 - 7, hãy cho thấy thêm phía Tây Bắc – Đông Nam là vị trí hướng của mặt hàng núi nào là bên dưới đây?

A. Dãy Hoàng Liên Sơn.        B. Dãy Trường Sơn Nam.

C. Dãy Bạch Mã.        D. Dãy Đông Triều.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 6 - 7, tao thấy mặt hàng núi Hoàng Liên Sơn được đặt theo hướng đó là phía Tây Bắc – Đông Nam.

Câu 25 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Sài Gòn 2017 L1 – MĐ 214). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 13, hãy cho thấy thêm rất rất Tây của 4 cánh cung nằm trong vùng núi Đông Bắc là:

A. Cánh cung Đông Triều.        B. Cánh cung sông Gâm.

C. Cánh cung Bắc Sơn.        D. Cánh cung Ngân Sơn.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 13, tao thấy rất rất Tây của 4 cánh cung nằm trong vùng núi Đông Bắc là cánh cung sông Gâm.

Câu 26 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 9, mon có tương đối nhiều bão nhất tác động cho tới VN là:

A. mon 8.       B. mon 10.       C. mon 9.        D. mon 7.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 9, mon có tương đối nhiều bão nhất tác động cho tới VN là mon 9 (chú ý mũi thương hiệu trên bảng chú giải).

Câu 27 : (THPT Kim Thành – Thành Phố Hải Dương 2017 L1). Căn cứ vô Atltat VN trang 4-5, VN là cửa ngõ ngõ rời khỏi hải dương tiện nghi cho những nước:

A. Lào, Đông Nam Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc.

B. Lào, Đông Nam Thái Lan, Campuchia và Đông Nam Trung Quốc.

C. Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Đông Nam Trung Quốc.

D. Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atltat VN trang 4-5, VN là cửa ngõ ngõ rời khỏi hải dương tiện nghi cho những nước Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc.

Câu 28 : (THPT Krông Ana – Đắk Lắk 2017). Dựa vô Atlat trang 9, hãy cho thấy thêm, bão dịch rời vô VN đem gia tốc lớn số 1 vô mon mấy?

A. Tháng 12.       B. Tháng 10.        C. Tháng 11.        D. Tháng 9.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vô Atlat trang 9, tao thấy bão dịch rời vô VN đem gia tốc lớn số 1 vô mon bao nhiêu 9 (Chú ý mũi thương hiệu white color trên bảng chú giải).

Câu 29 : (THPT Nguyễn Huệ - Thừa Thiên Huế 2017 – MĐ 132). Dựa vô Atlat địa lí VN, hãy cho thấy thêm lối bờ hải dương VN kéo dãn dài kể từ đâu cho tới đâu?

A. Quảng Ninh – Cà Mau.        B. Móng Cái – mũi Cà Mau.

C. TP. Hải Phòng – Kiên Giang.        D. Móng Cái – Hà Tiên.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vô Atlat địa lí VN, tao thấy lối bờ hải dương VN kéo dãn dài kể từ Móng Cái (Quảng Ninh) cho tới Hà Tiên (Kiên Giang).

Câu 30 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Sài Gòn 2017 L1 – MĐ 214). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 – 5, hãy cho thấy thêm VN đem đường giáp ranh biên giới giới cả bên trên lục địa và trên biển khơi với vương quốc nào là sau đây?

A. Lào, Campuchia.        B. Trung Quốc, Lào.

C. Lào, Campuchia, Trung Quốc.       D. Trung Quốc, Campuchia.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 – 5, tao thấy VN đem đường giáp ranh biên giới giới cả bên trên lục địa và trên biển khơi với Trung Quốc, Campuchia.

Câu 31 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Sài Gòn 2017 L1 – MĐ 214). Căn Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, hãy cho thấy thêm vô số 28 tỉnh giáp hải dương của VN, không tồn tại tỉnh nào là sau đây?

A. TP. Sài Gòn.       B. Tỉnh Ninh Bình.       C. Thành Phố Đà Nẵng.        D. Cần Thơ.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 - 5, tao thấy vô số 28 tỉnh giáp hải dương của VN, không tồn tại tỉnh Cần Thơ (Cần Thơ là tỉnh ở trong trong nước ở vùng Đồng vày sông Cửu Long).

Câu 32 : (Liên Trường trung học phổ thông – Nghệ An 2018 L1 – MĐ 301). Dựa vô Atlat Địa lý VN, cho thấy thêm mặt hàng núi nào là tại đây ko nằm trong vùng núi Tây Bắc?

A. Dãy núi Pu Sam Sao.        B. Hoàng Liên Sơn

C. Pu Đen Đinh        D. Dãy Trường sơn

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vô Atlat Địa lý VN, tao thấy mặt hàng núi Trường Sơn ko nằm trong vùng núi Tây Bắc.

Câu 33 : (Phòng cai quản lí unique Giáo Dục – TP Bắc Ninh 2018 – MĐ 401). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 13, cho thấy thêm mặt hàng núi nào là tại đây ko nằm trong miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Pu Sam Sao.        B. Con Voi.

C. Hoàng Liên Sơn.        D. Pu Đen Đinh.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 13, tao thấy mặt hàng núi Con Voi ko nằm trong miền Tây Bắc và Bắc Trung Sở. Dãy Con Voi nằm trong miền Đông Bắc và đồng vày Bắc Sở.

Câu 34 : (THPT Lương Thế Vinh – TP. hà Nội L1 – MĐ 132). Dựa vô Atlat Địa Lí VN trang 4,5, nước nào là không tồn tại vùng hải dương cộng đồng với nước ta?

A. Myanma.        B. Malaysia.        C. Thái Lan.        D. Indonesia.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Dựa vô Atlat Địa Lí VN trang 4,5, nước Myanma không tồn tại vùng hải dương cộng đồng với VN.

Câu 35 : (THPT Phan Đình Phùng – TP. Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 14, đỉnh núi có tính tối đa ở vùng núi Trường Sơn Nam là:

A. Kon Ka Kinh.        B. Lang Biang.       C. Chư Yang Sin.       D. Ngọc Linh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 14, đỉnh núi có tính tối đa ở vùng núi Trường Sơn Nam là núi Ngọc Linh.

Câu 36 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 11, hãy cho thấy thêm diện tích S khu đất đậm triệu tập tối đa ở:

A. ven bờ biển miền Trung.        B. ven bờ biển Đồng vày sông Cửu Long.

C. ven những hòn đảo rộng lớn.        D. ven bờ biển Đồng vày sông Hồng.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 11, hãy cho thấy thêm diện tích S khu đất đậm triệu tập tối đa ở ven bờ biển Đồng vày sông Cửu Long.

Câu 37 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 8, những mỏ khu đất khan hiếm ở VN phân bổ hầu hết ở:

A. Tây Nguyên.        B. Tây Bắc.        C. Bắc Trung Sở.       D. Đông Bắc.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 8, những mỏ khu đất khan hiếm ở VN phân bổ hầu hết ở vùng Tây Bắc, nhất là ở tỉnh Lai Châu.

Câu 38 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 13, hãy cho thấy thêm mặt hàng núi nào là tại đây ko đuổi theo phía tây bắc- sầm uất nam?

A. Đông Triều.        B. Con Voi.

C. Tam Đảo.        D. Hoàng Liên Sơn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 13, tao thấy mặt hàng núi Đông Triều đuổi theo phía vòng cung, ko đuổi theo phía tây bắc- sầm uất nam giới.

Câu 39 : (THPT Quận Hoàng Mai - Hà Nội 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 28, hãy cho thấy thêm Điểm sáng của địa điểm vùng Tây nguyên?

A. giáp 2 vùng kinh tế tài chính và ko giáp hải dương.

B. giáp 2 nước, giáp 1 vùng kinh tế tài chính và ko giáp hải dương.

C. giáp 2 nước, giáp 2 vùng kinh tế tài chính.

D. giáp 2 nước, giáp Đông nam giới cỗ và ko giáp hải dương.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 28, tao thấy Điểm sáng của địa điểm vùng Tây vẹn toàn là giáp 2 nước (Lào, Campuchia), giáp 2 vùng kinh tế tài chính (Đông Nam Sở và Duyên hải Nam Trung Bộ).

Câu 40 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Căn cứ Atlat Địa lí VN trang 14, cho thấy thêm núi tối đa mặt hàng Trường Sơn Nam?

A. Ngọc Linh.        B. Bi Duop

C. Lang Bi Ang.        D. Chư Yang Sin.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ Atlat Địa lí VN trang 14, tao thấy núi tối đa mặt hàng Trường Sơn Nam là núi Ngọc Linh.

Xem thêm: biến cục bộ là gì

Xem thêm thắt Sở thắc mắc trắc nghiệm 28 chuyên mục Địa Lí đem vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Trắc nghiệm Atlat Địa lí VN - Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm dông mùa
  • Trắc nghiệm Atlat Địa lí VN - Đặc điểm dân sinh sống, khu đô thị hóa
  • Trắc nghiệm Atlat Địa lí VN - Địa lí ngành nông nghiệp
  • Trắc nghiệm Atlat Địa lí VN - Địa lí ngành dịch vụ
  • Trắc nghiệm Atlat Địa lí VN - Địa lí những vùng kinh tế

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp