đại học y phạm ngọc thạch điểm chuẩn

(Chinhphu.vn) - Ngành Y khoa giành cho sỹ tử thông thường trú ngoài TP HCM sở hữu điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 26,31.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 1.

Điểm chuẩn chỉnh xấp xỉ 18,35 - 26,31 điểm

Chiều 22/8, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch công phụ vương điểm chuẩn chỉnh công thức xét điểm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo ê, điểm chuẩn chỉnh xấp xỉ 18,35 - 26,31 điểm.

Bạn đang xem: đại học y phạm ngọc thạch điểm chuẩn

Theo ê, ngành Y khoa giành cho sỹ tử thông thường trú ngoài TP HCM sở hữu điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26,31; tiếp này đó là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,28 điểm.

Xem thêm: dàn ý tả cây hoa hồng lớp 4

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 3.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 5.

Năm ni, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch có một.366 tiêu chí, phân bổ đều cho tới sỹ tử TP HCM (50%) và những tỉnh, trở nên ngoài TP HCM (50%).