để khai báo thủ tục trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

 • Câu hỏi:

  Để khai báo giấy tờ thủ tục vô Pascal chính thức vị kể từ khóa

  • A. Program
  • B. Procedure
  • C. Function
  • D. Var

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: để khai báo thủ tục trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

  Đáp án đúng: B

  Để khai báo giấy tờ thủ tục vô Pascal chính thức vị kể từ khóa Procedure

Mã câu hỏi: 4719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Để khai báo hàm vô Pascal chính thức vị kể từ khóa
 • Để khai báo giấy tờ thủ tục vô Pascal chính thức vị kể từ khóa
 • Kiểu tài liệu của hàm
 • Nói về cấu tạo của một công tác con cái, xác minh nào là sau đó là ko đúng?
 • Khẳng ấn định nào là sau đó là đúng vào lúc nói tới công tác con?
 • Khẳng ấn định nào là sau đó là đúng vào lúc nói tới trở nên viên bộ?
 • Mô mô tả nào là tiếp sau đây về hàm là sai?
 • Trong những cơ hội dùng giấy tờ thủ tục sau, cơ hội nào là là thích hợp nhất ?
 • Hãy lựa chọn phương án ghép trúng. Cho giấy tờ thủ tục sau:
 • Trong những công tác chuẩn chỉnh tại đây, công tác chuẩn chỉnh nào là là giấy tờ thủ tục chuẩn?