để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

Câu hỏi:

14/01/2022 59,797

A. Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes.

Bạn đang xem: để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

B. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes.

C. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes.

D. Cả A và B đều đích.

Đáp án chủ yếu xác

Trong Khi nhập tài liệu mang đến bảng, ham muốn xóa một phiên bản ghi và được lựa chọn, tớ triển khai một trong số thao tác sau:

+ Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes

+ Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes

+ Ta bấm phím Delete bên trên keyboard.

Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thanh lọc rời khỏi list học viên “Nam” nhập lớp, tớ thực hiện:

A. Trên ngôi trường (Giới Tính) tớ nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

B. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án , rồi gõ nhập chữ (“Nam”) bên trên ngôi trường (Giới Tính), tiếp sau đó nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

C. Trên ngôi trường (Giới Tính) tớ click loài chuột vào một trong những dù có mức giá trị là (Nam), rồi nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

D. Cả B và C đều đúng

Câu 2:

Trong Khi nhập tài liệu mang đến bảng, ham muốn chèn thêm 1 phiên bản ghi mới nhất, tớ thực hiện: Insert  ...........

A. Record 

B. New Rows 

C. Rows 

D. New Record

Câu 3:

Để bố trí tài liệu ngôi trường này cơ tách dần dần tớ lựa chọn hình tượng này sau đây?

A. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án  

Xem thêm: 22 giờ là mấy giờ

B. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án 

C. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

D. Biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

Câu 4:

Trong Access, ham muốn in tài liệu rời khỏi giấy má, tớ thực hiện

A. Edit – Print 

B. File – Print 

C. Windows – Print 

D. Tools – Print

Câu 5:

Cho những thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

(3) Chọn dù đem tài liệu cần thiết lọc

Trình tự động những thao tác nhằm triển khai được việc thanh lọc theo đòi dù tài liệu đang được lựa chọn là:

A. (3) → (1) → (2) 

B. (3) → (2) → (1) 

C. (3) → (1) 

D. (3) → (2)

Câu 6:

Cập nhật tài liệu là: 

A. Thay thay đổi tài liệu trong số bảng

B. Thay thay đổi tài liệu trong số bảng gồm: thêm thắt phiên bản ghi mới nhất, sửa đổi, xóa phiên bản ghi 

C. Thay thay đổi cấu tạo của bảng 

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1

D. Thay thay đổi cơ hội hiển thị tài liệu nhập bảng