điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Điểm cực lớn, điểm vô cùng đái của hàm số là gì, ĐK cần thiết nhằm hàm số đạt vô cùng trị, ĐK đầy đủ, quy tắc mò mẫm vô cùng trị của hàm số

Cực đạicực đái của hàm số được học tập ở bài bác 2 (Cực trị hàm số) nằm trong lịch trình toán Giải tích lớp 12.

Bạn đang xem: điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Gồm với những khái niệm: điểm cực lớn của hàm số, điểm vô cùng đái của hàm số, độ quý hiếm cực lớn của hàm số, độ quý hiếm vô cùng đái của hàm số, điểm vô cùng trị của trang bị thị hàm số.

cực trị của hàm số

Lưu ý phân biệt: "điểm cực lớn của hàm số" và "điểm cực lớn của trang bị thị hàm số".

2. Điều khiếu nại cần thiết nhằm hàm số đạt vô cùng trị

cực trị của hàm số

3. Điều khiếu nại đầy đủ nhằm hàm số đạt cực lớn, vô cùng tiểu

Định lí 1

cực trị của hàm số

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

Định lí 2

cực trị của hàm số

4. Quy tắc mò mẫm cực lớn, vô cùng đái của hàm số

Quy tắc 1

Từ Định lí 1 tớ với quy tắc mò mẫm vô cùng trị như sau:

quy tắc 1 mò mẫm vô cùng trị hàm số

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

Quy tắc 2

Từ Định lí 2 tớ với quy tắc mò mẫm vô cùng trị của hàm số:

quy tắc mò mẫm vô cùng trị của hàm số

Bài viết lách cực trị hàm sốcác quy tắc mò mẫm vô cùng trị được đăng bên trên mathvn. Cảm ơn tiếp tục phát âm.