định luật ôm cho toàn mạchBài viết lách Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch.

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch hoặc, chi tiết

Bạn đang xem: định luật ôm cho toàn mạch

Bài giảng: Bài 9: Định luật Ôm so với toàn mạch - Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên VietJack)

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Định luật Ôm so với toàn mạch:

• Định luật Ôm so với toàn mạch:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Cường phỏng loại năng lượng điện chạy nhập mạch kín tỉ lệ thành phần thuậnvới

suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện và tỉ lệ thành phần nghịch tặc với

điện trở toàn phần của mạch đó:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

trong đó: E là suất năng lượng điện nhộn nhịp của mối cung cấp (V)

r là năng lượng điện trở nhập của mối cung cấp điện

RN là năng lượng điện trở tương tự của mạch ngoài

Quảng cáo

• Hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài (hay hiệu năng lượng điện thế thân thích nhị vô cùng của mối cung cấp điện):

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

2. Nhận xét:

• Hiện tượng đoản mạch: xẩy ra Khi nối 2 vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện chỉ vì thế chạc dẫn sở hữu năng lượng điện trở vô cùng nhỏ. Khi đoản mạch, loại năng lượng điện chạy qua quýt sở hữu độ mạnh rộng lớn và rất có hại.

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

• Công của mối cung cấp năng lượng điện vì thế nhiệt độ lượng sản rời khỏi ở mạch ngoài và mạch trong:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

• Hiệu suất của mối cung cấp điện:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

B. Kỹ năng giải bài bác tập

Áp dụng những công thức:

- Định luật Ôm so với toàn mạch:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

- Hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài: UN = I.RN = E - Ir

- Hiệu suất của mối cung cấp điện:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Quảng cáo

C. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1: Đối với mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện với mạch ngoài là năng lượng điện trở thì hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài

A. tỉ lệ thành phần thuận với độ mạnh loại năng lượng điện chạy nhập mạch.

B. tăng Khi độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch tăng.

C. hạn chế Khi độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch tăng.

D. tỉ lệ thành phần nghịch tặc với độ mạnh loại năng lượng điện chạy nhập mạch.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Ta sở hữu hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài UN = I.RN = E - Ir ⇒ Khi I tăng thì UN hạn chế.

Câu 2: Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?

A. Cường phỏng loại năng lượng điện trong khúc mạch chỉ chứa chấp năng lượng điện trở R tỉ lệ thành phần với hiệu năng lượng điện thế U thân thích nhị đầu đoạn mạch và tỉ lệ thành phần nghịch tặc với năng lượng điện trở R.

B. Cường phỏng loại năng lượng điện nhập mạch kín tỉ lệ thành phần thuận với suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện và tỉ lệ thành phần nghịch tặc với năng lượng điện trở toàn phàn của mạch.

C. Công suất của loại năng lượng điện chạy qua quýt đoạn mạch vì thế tích của hiệu năng lượng điện thế thân thích nhị đầu đoạn mạch và độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua quýt đoạn mạch tê liệt.

D. Nhiệt lượng toả rời khỏi bên trên một vật dẫn tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở của vật, với độ mạnh loại năng lượng điện và với thời hạn loại năng lượng điện chạy qua quýt vật.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Chọn D.

Nhiệt lượng toả rời khỏi bên trên một vật dẫn tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở của vật, với bình phương độ mạnh loại năng lượng điện và với thời hạn loại năng lượng điện chạy qua quýt vật.

Câu 3: Một mối cung cấp năng lượng điện sở hữu năng lượng điện trở nhập 0,1Ω được giắt với năng lượng điện trở 4,8Ω trở nên mạch kín. Khi tê liệt hiệu năng lượng điện thế thân thích nhị vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện là 12 (V). Cường phỏng loại năng lượng điện nhập mạch là

A. I = 120 (A).              B. I = 12 (A).

C. I = 2,5 (A).              D. I = 25 (A).

Hướng dẫn:

Chọn C.

Cường phỏng loại năng lượng điện nhập mạch là

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 4: Một mối cung cấp năng lượng điện sở hữu năng lượng điện trở nhập 0,1Ω được giắt với năng lượng điện trở 4,8Ω trở nên mạch kín. Khi tê liệt hiệu năng lượng điện thế thân thích nhị vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện là 12 (V). Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là:

A. E = 12,00 (V).              B. E = 12,25 (V).

C. E = 14,50 (V).              D. E = 11,75 (V).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Cường phỏng loại năng lượng điện nhập mạch là

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

⇒ Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là: E = I(r + R) = 12,25(V)

Quảng cáo

Xem thêm: ôn thi đánh giá năng lực

Câu 5: Một mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động E = 6 (V), năng lượng điện trở nhập r = 2 (Ω), mạch ngoài sở hữu năng lượng điện trở R. Để năng suất dung nạp ở mạch ngoài là 4 (W) thì năng lượng điện trở R cần có mức giá trị

A. R = 1 (Ω).              B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).              D. R = 6 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn A.

Công suất dung nạp mạch ngoài:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 6: Dùng một mối cung cấp năng lượng điện nhằm thắp sáng sủa theo thứ tự nhị đèn điện sở hữu năng lượng điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω), Khi tê liệt năng suất dung nạp của nhị đèn điện là như nhau. Điện trở nhập của mối cung cấp năng lượng điện là:

A. r = 2 (Ω).              B. r = 3 (Ω).

C. r = 4 (Ω).              D. r = 6 (Ω).

Hướng dẫn:

Ta có: Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 7: Một mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động E = 6 (V), năng lượng điện trở nhập r = 2 (Ω), mạch ngoài sở hữu năng lượng điện trở R. Để năng suất dung nạp ở mạch ngoài đạt độ quý hiếm lớn số 1 thì năng lượng điện trở R cần có mức giá trị

A. R = 1 (Ω).             B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).             D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Công suất dung nạp mạch ngoài:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 8: sành rằng Khi năng lượng điện trở mạch ngoài của một mối cung cấp năng lượng điện tăng kể từ R1 = 3 (Ω) cho tới R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu năng lượng điện thế thân thích nhị vô cùng của mối cung cấp tăng vội vàng nhị lượt. Điện trở nhập của mối cung cấp năng lượng điện tê liệt là:

A. r = 7,5 (Ω).              B. r = 6,75 (Ω).

C. r = 10,5 (Ω).             D. r = 7 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn D.

Ta sở hữu hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 9: Cho một mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động E = 12 (V), năng lượng điện trở nhập r = 2,5 (Ω), mạch ngoài bao gồm năng lượng điện trở R1 = 0,5 (Ω) giắt tiếp nối nhau với 1 năng lượng điện trở R. Để năng suất dung nạp ở mạch ngoài lớn số 1 thì năng lượng điện trở R cần có mức giá trị

A. R = 1 (Ω).              B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).              D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Công suất dung nạp mạch ngoài:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 10: Cho một mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động E = 12 (V), năng lượng điện trở nhập r = 2,5 (Ω), mạch ngoài bao gồm năng lượng điện trở R1 = 0,5 (Ω) giắt tiếp nối nhau với 1 năng lượng điện trở R. Để năng suất dung nạp bên trên năng lượng điện trở R đạt độ quý hiếm lớn số 1 thì năng lượng điện trở R cần có mức giá trị

A. R = 1 (Ω)              B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).              D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn C.

Công suất dung nạp bên trên năng lượng điện trở:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Bài giảng: Bài 9: Định luật Ôm so với toàn mạch - Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

Xem thêm thắt những phần Lý thuyết Vật Lí lớp 11 Ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc, cụ thể khác:

  • Lý thuyết Điện năng. Công suất điện
  • Lý thuyết Ghép những mối cung cấp năng lượng điện trở nên bộ
  • Lý thuyết tổ hợp chương: Dòng năng lượng điện ko đổi

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


dong-dien-khong-doi.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học