hạt tải điện trong chất bán dẫn

Câu hỏi:

01/10/2019 47,067

Bạn đang xem: hạt tải điện trong chất bán dẫn

A. ion dương,ion âm,electron và lỗ trống

C. ion dương, ion âm và electron

D. electron và lỗ trống

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của kẽm là 0,36 μm, công bay electron của kẽm to hơn natri 1,4 phiên. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của natri là:

A. 2,57 μm

B. 5,04 μm

C. 0,257 μm

D. 0,504 μm

Câu 2:

Trong quang quẻ phổ vạch của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch loại nhất nhập mặt hàng Laiman ứng với việc trả của electron (electron) kể từ hành trình L về hành trình K là 0,1217 μm, vạch loại nhất của mặt hàng Banme ứng với việc trả M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của vạch quang quẻ phổ loại nhì nhập mặt hàng Laiman ứng với việc trả M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm

Câu 3:

Công thoát electron của một kim loại là A = 7,64.10-19J. Giới hạn quang quẻ điện của kim loại này có giá trị là

A. 260nm

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập chung trang 144

B. 330nm

C. 550nm

D. 420nm

Câu 4:

Đối với nguyên vẹn tử hiđro, Khi electron trả kể từ hành trình M về hành trình K thì nguyên vẹn tử phân phát đi ra photon đem bước sóng 0,1026μm. Lấy h=6,625.10-34 Js, e=1,6.10-19C, c=3.108 m/s. Năng lượng của photon này bằng

A. 11,2 eV.

B. 1,21 eV

C. 121 eV.

D. 12,1 eV

Câu 5:

Nguyên tử hidro ở tình trạng ngừng nhưng mà hoàn toàn có thể phân phát đi ra được 3 sự phản xạ. Tại tình trạng này electron đang được hoạt động bên trên hành trình dừng

A. O

B. N

C. M

D. P

Câu 6:

Các phân tử vận chuyển năng lượng điện của hóa học khí là

A. những ion âm, electron

B. những ion dương, ion âm và những electron

C. electron

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 87

D. những ion dương, electron