i have not met her for three years

I have not met her for three years.

A. I did not meet her three years ago.

Bạn đang xem: i have not met her for three years

B. During three years, I met her once

C. It is three years when I will meet her.

D. The last time I met her was three years ago.

Đáp án D

Đáp án D
Dịch nghĩa: Tôi ko bắt gặp cô ấy trong khoảng 3 năm vừa qua.
A. Tôi ko bắt gặp cô ấy 3 năm trước
B. Trong trong cả 3 năm, tôi bắt gặp cô ấy một chuyến.
C. Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn when ko sử dụng thì sau này
D. Lần ở đầu cuối tôi bắt gặp cô ấy là 3 năm trước

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho tất cả những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Buổi 9: Ôn tập luyện học tập kỳ I (Tiếp)

CLICK VÀO HỌC LIVESTREAM