it was kind of you to help me with my homework lan said to hoa

Câu hỏi:

14/08/2020 40,976

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

Bạn đang xem: it was kind of you to help me with my homework lan said to hoa

“It was kind of you to tát help bầm with my homework” Lan said to tát Hoa

Lan thanked__________________________.

Đáp án:

- Công thức: thank sb for (V-ing/having P2) sth: cảm ơn ai vì như thế điều gì

- Thay thay đổi tính kể từ chiếm hữu, tân ngữ: my => her, bầm => her

Đáp án: Lan thanked Hoa for helping her with her homework.

Tạm dịch: Lan cám ơn Hoa đã hỗ trợ cô ấy thực hiện bài xích tập dượt về mái ấm.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I’m sorry I’m late, said Mr Thanh

Mr Thanh apologized________.

Câu 2:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

“I only borrowed your siêu xe for some hours” the man said.

The man admitted___________________

Câu 3:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“You won the scholarship. Congratulation” Mary told me

Mary congratulated________________.

Câu 4:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Turn off the computer. You are not allowed to tát play game now” Dick’s mother said to tát him.

Dick’s mother prevented__________________.

Câu 5:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“If you wanted to tát take my xe đạp, you should have asked bầm first”said Mike to tát his brother

Mike criticized________________________.

Câu 6:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

Xem thêm: toán lớp 5 trang 115

“You took my pencil” said David to tát Henry.

David accused_______________.