luyện tập toán lớp 4

Chương 1: Số tự động nhiên-Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Chương 2: Bốn phép tắc tính với những số ngẫu nhiên. Hình học

Chương 3: Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành