một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m

Chủ đề 1 thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 120m: Với diện tích S 120m chiều lâu năm, thửa ruộng hình chữ nhật này là lựa lựa chọn hoàn hảo cho tới việc ghép lúa. Sự đối sánh tương quan hài hòa và hợp lý thân ái chiều rộng lớn và chiều lâu năm 2/3 sẽ hỗ trợ người dân cày tận dụng tối đa tối nhiều không khí và tăng năng suất. Với từng 100m vuông, thu hoạch được 50kg thóc, thửa ruộng này hứa hứa hẹn đưa đến thành công xuất sắc và ROI cho tới những người dân thực hiện nông bên trên trên đây.

Bao nhiêu kilogam thóc hoàn toàn có thể thu hoạch kể từ một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m và chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều dài?

Đề bài bác cho thấy chiều lâu năm của thửa ruộng là 120m và chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều lâu năm. Để tính được diện tích S của thửa ruộng, tao nhân chiều lâu năm với chiều rộng:
Diện tích = chiều lâu năm x chiều rộng
Diện tích = 120m x (2/3) x 120m
Diện tích = 9600m2
Theo đề bài bác, tao hiểu được kể từ từng 100m2 ruộng, tao thu hoạch được 50kg thóc. Để tính con số thóc thu hoạch được bên trên toàn cỗ thửa ruộng, tao phân tách diện tích S thửa ruộng cho tới 100m2 rồi nhân với con số thóc thu hoạch kể từ 100m2:
Số lượng thóc = Diện tích thửa ruộng / 100m2 x 50kg
Số lượng thóc = 9600m2 / 100m2 x 50kg
Số lượng thóc = 96 x 50kg
Số lượng thóc = 4800kg
Vậy, hoàn toàn có thể thu hoạch 4800kg thóc kể từ một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m và chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều lâu năm.

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m

Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật là bao nhiêu?

The problem states that the length of the rectangular field is 120m and the width is 2/3 of the length.
To find the width of the field, we can multiply the length by 2/3:
120 x 2/3 = 80
Therefore, the width of the rectangular field is 80m.

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật này là bao nhiêu?

Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật ê, tao nên biết chiều lâu năm và chiều rộng lớn của chính nó.
Theo vấn đề kể từ thành quả thám thính thám thính, chiều lâu năm của thửa ruộng là 120m và chiều rộng lớn của chính nó vì chưng 2/3 chiều lâu năm.
Để tính chiều rộng lớn, tao nhân chiều lâu năm với 2/3: 120 x 2/3 = 80 (m).
Vậy chiều rộng lớn của thửa ruộng là 80m.
Để tính diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật, tao nhân chiều lâu năm với chiều rộng: 120 x 80 = 9600 (m2).
Vậy diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật này là 9600m2.

Giải bài bác 3 trang 167 Luyện tập luyện SGK Toán 5

Hãy nằm trong rèn luyện SGK Toán 5 và tìm hiểu cơ hội giải những bài bác tập luyện thú vị! Dễ dàng thâu tóm kiến thức và kỹ năng với đoạn Clip rất tốt và giáo viên dễ dàng nắm bắt. Mở rời khỏi ô cửa thành công xuất sắc vô môn Toán ngay lập tức hôm nay!

Người tao ghép lúa ở thửa ruộng này được từng nào kilogam thóc từng 100m2?

Để tính được số kilogam thóc người tao thu hoạch được từng 100m2 Khi ghép lúa ở thửa ruộng này, tất cả chúng ta cần thiết phụ thuộc vấn đề đang được cho tới và công thức tính diện tích S và lượng thóc thu hoạch.
Theo vấn đề đang được cho tới, chiều lâu năm của thửa ruộng là 120m và chiều rộng lớn là 2/3 chiều lâu năm. Do ê, tao hoàn toàn có thể tính được chiều rộng lớn của thửa ruộng như sau:
Chiều rộng lớn = 120m x 2/3 = 80m
Để tính diện tích S của thửa ruộng, tao nhân chiều lâu năm và chiều rộng lớn lại với nhau:
Diện tích = 120m x 80m = 9600m2
Thông tin cậy cho thấy rằng, từng 100m2 khu đất được ghép lúa thu hoạch được 50kg thóc. Vì vậy, nhằm tính số kilogam thóc người tao thu hoạch được bên trên diện tích S thửa ruộng đang được cho tới, tao phân tách diện tích S thửa ruộng cho tới 100m2 và nhân thành quả với 50kg:
Số kilogam thóc = 9600m2 / 100m2 x 50kg = 9600 x 50kg = 480000kg
Do ê, người tao ghép lúa ở thửa ruộng này thu hoạch được 480000kg thóc từng 100m2.

Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là từng nào phần trăm?

Để tính tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này, tao nên biết diện tích S thửa ruộng và lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S ê.
Theo vấn đề vô thành quả thám thính thám thính, diện tích S của thửa ruộng hình chữ nhật này là 9600 mét vuông.
Lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S 100m2 là 50kg.
Do ê, nhằm tính tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ toàn cỗ thửa ruộng, tao phân tách lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S thửa ruộng (9600 m2) cho tới lượng thóc thu hoạch được bên trên diện tích S 100m2 (50kg).
Số lượng thóc thu hoạch được bên trên toàn cỗ thửa ruộng = 9600 (m2) × 50 (kg) / 100 (m2).
Ta tiến hành những phép tắc tính bên trên nhằm tính tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này:
Lượng thóc thu hoạch được bên trên toàn cỗ thửa ruộng = 9600 × 50 / 100 = 4800 (kg).
Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này được xem vì chưng tỷ trọng thân ái lượng thóc thu hoạch được và diện tích S thửa ruộng:
Tỷ lệ thu hoạch thóc = (lượng thóc thu hoạch được / diện tích S thửa ruộng) × 100%.
Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là: (4800 / 9600) × 100% = 50%.
Vậy, tỷ trọng thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là 50%.

Tỷ lệ thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là từng nào phần trăm?

_HOOK_

Xem thêm: lời dẫn chương trình văn nghệ

Một hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm và chiều rộng lớn vì chưng 120 m Tính diện tích S hình chữ nhật

Bạn ham muốn làm rõ về kiểu cách tính diện tích S hình chữ nhật? Video này tiếp tục khiến cho bạn băng qua trở ngại một cơ hội dễ dàng dàng! Hãy bám theo dõi và vận dụng ngay lập tức những kiến thức và kỹ năng có lợi vô cuộc sống đời thường mỗi ngày của người tiêu dùng.

Giá trị thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này là bao nhiêu?

Để tính độ quý hiếm thu hoạch thóc kể từ thửa ruộng này, tất cả chúng ta nên biết diện tích S của thửa ruộng và hiệu suất thu hoạch thóc. Diện tích của thửa ruộng đang được được xem trước này là 9600m² (chiều lâu năm 120m và chiều rộng lớn 80m).
Tiếp bám theo, tất cả chúng ta nên biết hiệu suất thu hoạch thóc, tức là con số thóc thu hoạch được bên trên từng diện tích S đơn vị chức năng (m2). Từ câu bên trên, tao hiểu được cứ 100m² thu hoạch được 50kg thóc.
Để tính con số thóc thu hoạch được kể từ diện tích S 9600m², tao vận dụng tỷ trọng của hiệu suất này:
Số lượng thóc thu hoạch = (diện tích ruộng / diện tích S đơn vị) x (số lượng thóc đơn vị)
= (9600/100) x 50
= 9600 x 50/100
= 4800 (kg).
Đáp án là 4800kg.

Chiều rộng lớn và chiều lâu năm của thửa ruộng sở hữu tỉ trọng như vậy nào?

The ratio of the width and length of the field can be determined by the given information.
According to lớn the given information, the length of the rectangular field is 120m and the width is equal to lớn two-thirds of the length.
To find the width, we can multiply the length by two-thirds: 120 x 2/3 = 80 (m).
Therefore, the width of the field is 80m.
In conclusion, the ratio of the width to lớn the length of the field is 80:120 or simplified as 2:3.
(Dựa bên trên thành quả thám thính kiếm bên trên Google và kiến thức và kỹ năng của người tiêu dùng, Chiều rộng lớn và chiều lâu năm của thửa ruộng sở hữu tỉ trọng như sau: 2:3)

Bài toán này hoàn toàn có thể vận dụng vô nghành nghề nông nghiệp như vậy nào?

Bài toán này vận dụng vô nghành nghề nông nghiệp bằng phương pháp đo lường và tính toán diện tích S và lượng thu hoạch của thửa ruộng hình chữ nhật.
Đầu tiên, nhằm thám thính chiều rộng lớn của thửa ruộng, tao dùng công thức: chiều rộng lớn = 2/3 x chiều lâu năm. Trong tình huống này, chiều lâu năm là 120m, nên chiều rộng lớn được xem là 2/3 x 120 = 80 mét.
Tiếp bám theo, nhằm tính diện tích S của thửa ruộng, tao dùng công thức: diện tích S = chiều lâu năm x chiều rộng lớn. Với thửa ruộng sở hữu chiều lâu năm 120m và chiều rộng lớn 80m, diện tích S của thửa ruộng ê là: 120m x 80m = 9600 mét vuông.
Cuối nằm trong, nhằm tính lượng thu hoạch, tao dùng vấn đề vô vấn đề là 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Với diện tích S thửa ruộng là 9600m2, tao hoàn toàn có thể tính lượng thu hoạch được bám theo tỷ lệ: (9600m2 / 100m2) x 50kg = 4800 kilogam thóc.
Vì vậy, vấn đề này hoàn toàn có thể vận dụng vô nghành nghề nông nghiệp nhằm đo lường và tính toán diện tích S và lượng thu hoạch của thửa ruộng hình chữ nhật.

Hình chữ nhật sở hữu nửa chu vi là 120 m chiều rộng lớn vì chưng 3/5 chiều lâu năm Tính diện tích S thửa ruộng đó

Muốn nắm rõ định nghĩa về nửa chu vi? Video này tiếp tục khiến cho bạn làm rõ rộng lớn và vận dụng vô giải những vấn đề. Khám phá huỷ phương pháp tính nửa chu vi một cơ hội đơn giản và giản dị và hiệu suất cao với giáo viên cứng cáp tay nghề.

Xem thêm: tính thể tích hình chữ nhật

Có cách thức này nhằm tăng hiệu suất thu hoạch kể từ thửa ruộng hình chữ nhật này không?

Có một số trong những cách thức nhằm tăng hiệu suất thu hoạch kể từ thửa ruộng hình chữ nhật này.
1. Chọn loại phân tử giống như lúa tốt: Lựa lựa chọn loại phân tử giống như lúa sở hữu năng suất cao và kháng bệnh dịch chất lượng tốt nhằm đảm nói rằng thu hoạch tiếp tục đạt được năng suất cao.
2. Dùng phân bón ăn ý lý: Sử dụng phân bón quality nhằm cung ứng không thiếu chăm sóc hóa học cho tới cây lúa. Tham khảo những hướng dẫn dùng phân bón kể từ những Chuyên Viên hoặc những cơ sở cơ quan chỉ đạo của chính phủ tương quan nhằm đáp ứng dùng phân bón đúng chuẩn và đáp ứng không khiến độc hại môi trường thiên nhiên.
3. Kiểm soát côn trùng nhỏ và búp bệnh: Sử dụng những phương án ngăn chặn và trấn áp côn trùng nhỏ và búp bệnh dịch nhằm bảo đảm an toàn cây lúa ngoài sự tiến công của bọn chúng, cắt giảm tổn thất thu hoạch.
4. Thao tác che chở cây đích thị cách: Thực hiện tại những việc làm che chở cây như tưới nước, hồi phục khu đất, tận dụng bước sóng và che chở mỗi ngày nhằm đáp ứng cây lúa được cải cách và phát triển uy lực và tăng hiệu suất thu hoạch.
5. Sử dụng technology tiên tiến: sít dụng những technology tiên tiến và phát triển như khối hệ thống tưới nhỏ giọt, dùng công cụ văn minh nhằm thao tác, đo lường và tính toán nhiệt độ khu đất và mưa một cơ hội đúng đắn nhằm tối ưu hóa hiệu suất thu hoạch.
Nhớ rằng từng thửa ruộng sở hữu ĐK không giống nhau, nên là nên vận dụng cảnh giác những cách thức này và kiểm soát và điều chỉnh bám theo ĐK ví dụ của thửa ruộng hình chữ nhật này nhằm tăng hiệu suất thu hoạch.

Thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 120m hoàn toàn có thể vận dụng vô những loại cây xanh không giống nhau không?

Có thể vận dụng thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 120m cho những loại cây xanh không giống nhau. trước hết, tao cần thiết xác lập chiều rộng lớn của thửa ruộng này. Theo vấn đề kể từ thành quả thám thính thám thính, chiều rộng lớn của thửa ruộng vì chưng 2/3 chiều lâu năm. Vì vậy, chiều rộng lớn của thửa ruộng này là 120m x 2/3 = 80m.
Tiếp bám theo, tao tính diện tích S của thửa ruộng này bằng phương pháp nhân chiều lâu năm và chiều rộng lớn cùng nhau. Diện tích = chiều lâu năm x chiều rộng lớn = 120m x 80m = 9600m2.
Dựa bên trên diện tích S chiếm được, tao hoàn toàn có thể tính được lượng cây xanh cần thiết trồng bên trên diện tích S này tùy từng từng loại cây xanh. Giả sử rằng với từng 100m2 diện tích S, tao thu hoạch được 50kg thóc. Vì vậy, với diện tích S 9600m2, tao tiếp tục thu hoạch được từng nào kilogam thóc?
Sử dụng tỷ trọng, tao tính được số kilogam thóc thu hoạch được là 9600m2 x (50kg/100m2) = 4800kg thóc.
Tóm lại, thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 120m hoàn toàn có thể vận dụng vô những loại cây xanh không giống nhau, phụ thuộc diện tích S và tỷ trọng thu hoạch cho tới từng loại cây xanh.

_HOOK_