my first job was a sales

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to tướng 5.

My first job was a sales assistant at a large department store. I wanted to tướng work part-time, because I was still studying at university and I was only able to tướng work a few nights a week.
I came across the advertisement in the local newspaper. I remember the interview as though it were yesterday. The (1) ______ manager sat behind a large desk. He asked bu various questions which surprised bu because all I wanted was to tướng work in sales. An hours later, I was told that I had got the job and was given a contract to tướng go over. I was to tướng be trained for ten days before I took my post. Also, as a thành viên of staff, I was (2) ______ to tướng some benefits, including discounts.
When I eventually started, I was responsible (3) ______ the toy section. I really enjoyed it there and I loved demonstrating the different toys. I was surprised at how friendly my colleagues were, too. They made working there fun even when we had to tướng giảm giá khuyến mãi with customers (4) ______ got on our nerves. (5) ______, working there was a great experience which I will never forget.

Bạn đang xem: my first job was a sales

(1)

A. personal

B. personable

C. personage

D. personnel

Đáp án D

Đáp án D.
Câu căn vặn kể từ vựng.
A. personal (adj): mang tính chất cá thể
B. personable (adj): duyên dáng
C. personage (n): người cần thiết, có tiếng
D. personnel (n): phần tử nhân sự.
personnel manager: giám đốc nhân sự.
Dịch: Vị giám đốc nhân sự ngồi hâu phương một cái bàn rộng lớn.

(2)

A. catered

B. given

C. entitled

D. supplied

Đáp án C

Đáp án C.
Tobe entiled to tướng smt: được trao mang đến đồ vật gi.
Các đáp án còn lại:
A. carter (v): hỗ trợ thức ăn và thức uống cho 1 sự khiếu nại.
B. give sbd smt (v): fake, trao, mang đến, tặng, biếu.
D. supply (v): hỗ trợ.
Dịch: Hình như, với tư cơ hội là một trong nhân viên cấp dưới nhập đội hình, tôi được trao mang đến một trong những quyền hạn, bao hàm cả việc mua sắm hạn chế giá chỉ.

(3)

A. for

B. with

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

C. in

D. to

Đáp án A

Đáp án A.
Tobe responsible for: phụ trách về sự gì.
Dịch: Khi chính thức thao tác, tôi phụ trách về phần trang bị đùa.

(4)

A. which

B. why

C. when

D. who

Đáp án D

Đáp án D.
Chủ điểm ngữ pháp tương quan cho tới Mệnh đề mối liên hệ.
A. which- Đại kể từ mối liên hệ (ĐTQH) thay cho thế mang đến danh kể từ chỉ vật, đóng góp chứ năng thực hiện công ty ngữ hoặc tân ngữ.
B. why- ĐTQH chỉ lí bởi.
C. when- ĐTQH chỉ thời hạn.
D. who- ĐTQH thay cho thế mang đến danh kể từ chỉ người, đóng góp công dụng thực hiện công ty ngữ.
Ở trên đây ĐTQH thay cho thế mang đến danh kể từ chỉ người customers (khách hàng) và đóng góp công dụng thực hiện công ty ngữ (do nó đứng trước động kể từ got) => lựa chọn “who”.
Dịch: Họ tạo nên việc làm sung sướng rộng lớn trong cả khi Cửa Hàng chúng tôi nên ứng phó với những người sử dụng khó tính khó nết.

(5)

A. In contrast

B. However

C. Moreover

D. On the whole

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

Đáp án D

Đáp án D.
Câu căn vặn kể từ vựng.
A. In contrast: trái lại.
B. However: Tuy nhiên.
C. Moreover: Hơn thế nữa.
D. On the whole: Nhìn cộng đồng.
Chỉ với D là hợp ý nghĩa.
Dịch: Nhìn cộng đồng, thao tác ở này đã mang đến tôi một kinh nghiệm tay nghề tuyệt hảo nhưng mà tôi sẽ không còn khi nào quên.

Dịch bài
Công việc thứ nhất của tôi là trợ lý bán sản phẩm bên trên một siêu thị bách hóa rộng lớn. Tôi ham muốn thao tác chào bán thời hạn, bởi vì tôi vẫn đang được học tập ở ngôi trường ĐH và tôi chỉ hoàn toàn có thể thao tác một vài ba bữa tối nhập một tuần.
Tôi vẫn liếc qua lăng xê bên trên tờ báo khu vực. Tôi ghi nhớ như in cuộc phỏng vấn như vừa phải mới mẻ ra mắt ngày ngày qua. Vị giám đốc nhân sự ngồi hâu phương một cái bàn rộng lớn. Ông ấy căn vặn tôi nhiều thắc mắc thực hiện tôi khá kinh ngạc bởi vì toàn bộ những gì tôi ham muốn thực hiện chỉ là một trong việc làm bán sản phẩm. Một giờ sau, tôi được thông tin rằng tôi đã được trao nhập thực hiện và được uỷ thác cho 1 hợp ý đồng nhằm thỏa thuận. Tôi và đã được huấn luyện và giảng dạy chục ngày trước lúc phụ trách đầu tiên địa điểm của tớ. Hình như, với tư cơ hội là một trong nhân viên cấp dưới nhập đội hình, tôi được trao mang đến một trong những quyền hạn, bao hàm cả việc được hạn chế giá chỉ khi mua sắm.
Khi chính thức thao tác, tôi phụ trách về phần trang bị đùa. Tôi thực sự cực kỳ quí ở tê liệt và tôi quí test những trang bị đùa không giống nhau. Tôi cũng kinh ngạc về sự việc thân thiện thiện của những người cùng cơ quan. Họ tạo nên việc làm sung sướng rộng lớn trong cả khi Cửa Hàng chúng tôi nên ứng phó với những người sử dụng khó tính khó nết. Nhìn cộng đồng, thao tác ở này đã mang đến tôi một kinh nghiệm tay nghề tuyệt hảo nhưng mà tôi sẽ không còn khi nào quên.