nghĩa của từ là gì


Nghĩa của kể từ là nội dung (sự vật, đặc điểm, sinh hoạt, quan tiền hệ…) tuy nhiên kể từ biểu thị.

1. Nghĩa của từ là gì?

Nghĩa của kể từ là nội dung (sự vật, đặc điểm, sinh hoạt, quan tiền hệ…) tuy nhiên kể từ biểu thị.

Bạn đang xem: nghĩa của từ là gì

Quảng cáo

Có thể hiểu nghĩa của kể từ đó là nội dung tuy nhiên kể từ biểu thị để giúp đỡ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và phát hiện được nội dung kể từ ê.

2. Ví dụ minh họa

Cây: một loại thực vật với rễ, thân thích, lá, cành.

Xem thêm: công thức hình bình hành

Bâng khuâng: chỉ hiện trạng tình yêu ko rõ ràng rệt của trái đất.

Rung rinh: vận động hỗ tương, nhẹ dịu, liên tục.


  • Cách giải nghĩa của từ

    Có thể lý giải nghĩa của kể từ vì như thế nhị cơ hội chính: Trình bày định nghĩa tuy nhiên kể từ biểu thị; Đưa rời khỏi những kể từ đồng nghĩa tương quan hoặc trái ngược nghĩa với kể từ cần thiết lý giải.

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí