quãng đường ab dài 180km

Câu hỏi:

08/08/2020 5,026

Quãng lối AB nhiều năm 180 km. Lúc 7 giờ một phần hai tiếng, một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/giờ, đồng thời cơ một xe pháo máy cút kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi:

Bạn đang xem: quãng đường ab dài 180km

a. Hai xe pháo bắt gặp nhau khi bao nhiêu giờ?

b. Chỗ 2 xe pháo bắt gặp nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

Tổng nhị véc tơ vận tốc tức thời là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) 

Hai người bắt gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) 

Hai người bắt gặp nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ một phần hai tiếng = 9giờ 30 phút 

Chỗ bắt gặp nhau cơ hội A số km là:

54 x 2  = 108 (km)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có từng nào số thập phân ở thân mật 0,5 và 0,6:

A.Không với số nào

B.1 số

C.9 số

D.Rất nhiều số

Câu 2:

Đặt tính và tính

a.  56,72 + 76,17   

b. 367,21  -  128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Xem thêm: cách chứng minh tam giác đồng dạng

Câu 3:

Trong những véc tơ vận tốc tức thời sau, véc tơ vận tốc tức thời này rộng lớn nhất?

A.810m/phút

B.0,78km/phút

C.12,5m/giây

D.48km/giờ

Câu 4:

Số nhỏ bé nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

A.3,505

B.3,050

C.3,005

D.3,055

Câu 5:

Đúng điền Đ, sai điền S vô dù trống trải.

Một hình lập phương với diện tích S xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương cơ là:

Câu 6:

Trung bình một người thợ thuyền thực hiện một thành phầm không còn 1giờ một phần hai tiếng. Người cơ thực hiện 5 thành phầm rơi rụng bao lâu ?

A.7 giờ 30 phút

B.7 giờ 50 phút

C.6 giờ 50 phút

Xem thêm: ông lão đánh cá và con cá vàng

D.6 giờ 15 phút