sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào

Câu hỏi:

01/02/2020 43,708

A. Cường phỏng, văng mạng lượng, loại tác nhân tạo ra đột trở thành và cấu tạo của ren. 

Bạn đang xem: sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

B. Mối mối liên hệ thân ái loại ren, môi trường xung quanh và loại hình. 

C. Sức đề kháng của từng khung người. 

D. Điều khiếu nại sinh sống của loại vật.

Đáp án A

A. Đúng. Sự đột biến đột biến gen phụ nằm trong nhập cường độ mạnh, văng mạng lượng, loại tác nhân tạo ra đột trở thành và cấu tạo của gen.

B. Sai. Đột trở thành ren ko tùy thuộc vào quan hệ thân ái kiểu gen, môi ngôi trường và loại hình.

C và D đích tuy nhiên ko đầy đủ. Đáp án C mới nhất chỉ nhắc đến sức khỏe của khung người (tức là việc vững chắc và kiên cố nhập cấu tạo của gen) nhưng mà ko phát biểu tới việc tác động của tác nhân tạo ra đột trở thành. Đáp án D chỉ nhắc đến ĐK sinh sống của loại vật (tức là việc đem hay là không xuất hiện nay tác nhân tạo ra đột biến) nhưng mà ko nhắc đến tầm quan trọng của cấu tạo của ren nhập quy trình xuất hiện nay đột trở thành ren.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở loại vật nhân thực, xét 3 group những tế bào sinh tinh ma đang được phân bào thông thường.

Nhóm 1: đem 5 tế bào nhưng mà từng tế bào đem 6 NST đơn đang được phân li về 2 rất rất của tế bào.

Nhóm 2: đem 3 tế bào nhưng mà từng tế bào đem 6 NST kép đang được phân li về 2 rất rất của tế bào.

Nhóm 3: đem 2 tế bào nhưng mà từng tế bào đem 6 NST kép đang được xếp trở nên 2 sản phẩm bên trên mặt mày bằng phẳng xích đạo.

Cho những tuyên bố sau đây:

I. 3 group tế bào này đều phải có cỗ NST lưỡng bội kiểu như nhau.

II. Nhóm 1 đang được ở kỳ sau hạn chế phân II với 2n = 12.

III. Nhóm 2 đang được ở kỳ sau hạn chế phân I với 2n = 12.

IV. Số lượng tinh dịch khi kết cổ động hạn chế phân của tất cả 3 group tế bào là 30.

Số tuyên bố đích là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 2:

Có từng nào tuyên bố nào là tại đây đích, khi nói tới đột trở thành hòn đảo đoạn nhiễm sắc thể?

I. Làm thay cho thay đổi trình tự động phân bổ ren bên trên NST.

II. Làm hạn chế hoặc tăng con số ren bên trên NST.

III. Làm thay cho thay đổi bộ phận ren nhập group ren link.

IV. cũng có thể thực hiện hạn chế kĩ năng sinh đẻ của thể đột trở thành.

A. 2.

B. 1.

Xem thêm: ông đồ vũ đình liên

C. 3.

D. 0.

Câu 3:

Theo quy mô của J.Oatxon và F.Cric, thì độ cao từng vòng xoắn (chu kì xoắn) của phân tử ADN là

Câu 4:

Thực hiện nay luật lệ lai sau: ♀AABb  x  ♂AaBb, biết ở khung người đực đem một số trong những tế bào rối loàn phân li nhập hạn chế phân của cặp NST đem cặp ren Aa. Cho rằng toàn bộ những loại tinh dịch đều phải có kĩ năng thụ tinh ma và những phù hợp tử được tạo ra trở nên đều phải có kĩ năng sinh sống sót. Theo lý thuyết, ở đời con cái đem từng nào loại loại ren lưỡng bội và từng nào loại loại ren nghiêng bội ?

A. 6 loại ren lưỡng bội và 15 loại ren nghiêng bội. 

B. 6 kiếu ren lưỡng bội và 12 loại ren nghiêng bội. 

C. 6 loại ren lưỡng bội và 9 loại ren nghiêng bội. 

D. 6 loại ren lưỡng bội và 6 loại ren nghiêng bội.

Câu 5:

Mỗi NST nổi bật đều chứa chấp những trình tự động nuclêôtit đặc trưng gọi là tâm động. Tâm động đem chức năng

A. Giúp lưu giữ cấu tạo đặc thù và ổn định toan của những NST nhập quy trình phân bào nguyên vẹn phân. 

B. Là địa điểm nhưng mà bên trên cơ ADN được chính thức nhân song, sẵn sàng mang đến NST nhân song nhập quy trình phân bào. 

C. Là địa điểm link với thoi phân bào, chung NST dịch chuyển về những rất rất của tế bào nhập quy trình phân bào. 

D. Làm cho những NST bám nhập nhau nhập quy trình phân bào.

Câu 6:

Giả sử người sử dụng N15 ghi lại phóng xạ nhằm chứng tỏ ADN tái mét bạn dạng bám theo nguyên lý chào bán bảo toàn. Đưa 1 phân tử ADN định nghĩa N15 nhập môi trường xung quanh đem chứa chấp toàn N14  và mang đến ADN nhân song 4 thứ tự thường xuyên, thì tỷ trọng những phân tử ADN đem chứa chấp N15 trong những ADN được dẫn đến là:

A. 1/8.

B. 1/32

C. 1/16.

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất

D. 1/4.