sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

Câu hỏi:

17/09/2020 24,615

Bạn đang xem: sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

C. Tiêu hoá hoá học tập và cơ học

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu hoá hoá học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án là C

Thú ăn thịt xài hoá chất hóa học và cơ tri thức ăn

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào là sau đây ko đích với kết cấu của ống xài hoá ở người?

A. Trong ống xài hoá của người dân có ruột non

B. Trong ống xài hoá của người dân có thực quản

C. Trong ống xài hoá của người dân có dạ dày

D. Trong ống xài hoá của người dân có diều

Câu 2:

Ý nào là sau đây ko đích với ưu thế của ống xài hoá đối với túi xài hoá?

A. Dịch xài hoá không biến thành hoà loãng

B. Dịch xài hoá được hoà loãng

C. Ống xài hoá được phân hoá trở nên những thành phần không giống nhau tạo ra cho việc chuyên nghiệp hoá về chức năng

D. Có sự phối hợp thân thiết xài hoá hoá học tập và cơ học

Câu 3:

Ý nào là sau đây ko đích với việc xài hoá thực phẩm trong số thành phần của ống xài hoá ở người?

A. Ở đại tràng sở hữu xài hoá cơ học tập và hoá học

B. Ở bao tử sở hữu xài hoá cơ học tập và hoá học

C. Ở mồm sở hữu xài hoá cơ học tập và hoá học

D. Ở ruột non sở hữu xài hoá cơ học tập và hoá học

Xem thêm: đề thi văn vào 10 năm 2021

Câu 4:

Đặc điểm nào là sau đây không tồn tại ở thú ăn cỏ?

A. Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn

B. Ruột dài

C. Manh tràng trị triển

D. Ruột ngắn

Câu 5:

Khi rằng về việc hấp thụ thực phẩm trong số thành phần của ống hấp thụ ở người, tuyên bố nào là sau đó là sai?

A. Ở đại tràng sở hữu hấp thụ chất hóa học và hấp thụ cơ học

B. Tiêu hóa chất hóa học ở ruột non cần thiết rộng lớn dạ dày

C. Ở mồm sở hữu enzim amilaza phân giải tinh nghịch bột

D. Ở bao tử chỉ chứa chấp enzim pepsin

Câu 6:

Sự xài hoá thực phẩm ở thú ăn cỏ như vậy nào?

A. Tiêu hoá hoá và cơ học

B. Tiêu hoá hoá, cơ học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

C. Chỉ xài hoá cơ học

D. Chỉ xài hoá hoá học

Câu 7:

Những điểm như thể nhau nhập xài hoá ở thú ăn thịt  và thú ăn thực vật là?

A. Đều xài hoá nước ngoài bào ra mắt nhập ống xài hoá

B. Cấu tạo ra Ruột non và Manh tràng

C. Đều bao gồm 2 quy trình biến chuyển đổi: cơ học tập và hoá học

Xem thêm: nhân vật trữ tình là gì

D. Cả A và C