theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

Câu hỏi:

07/02/2020 38,569

Bạn đang xem: theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

A. từng phó tử chứa chấp cặp yếu tố DT của phụ thân và u, tuy nhiên không tồn tại sự xáo trộn.

B. mỗi phó tử chỉ có một yếu tố DT của phụ thân hoặc u.

Đáp án chủ yếu xác

C. mỗi phó tử đều có một yếu tố DT của phụ thân và u.

D. từng phó tử đều chứa chấp cặp yếu tố DT hoặc của phụ thân hoặc của u.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Theo ý niệm về phó tử trong sáng của Menđen, khung người lai F1 Lúc tạo ra phó tử thì từng phó tử chỉ có một yếu tố DT của phụ thân hoặc mẹ

Mỗi phó tử CHỈ chứa chấp 1 trong những 2 yếu tố DT, hoặc xuất xứ kể từ phụ thân hoặc xuất xứ kể từ u. Như vậy được sinh học tập tân tiến phân tích và lý giải qua quýt quy trình hạn chế phân

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đấy là sai khi nói đến hiện tượng kỳ lạ links gen

A. Liên kết ren đáp ứng sự DT kiên cố của group ren quý tăng thêm ý nghĩa trọng lựa chọn giống

B. Số lượng group ren links của một loại thông thường bởi con số NST vô cỗ NST đơn bội của loại đó

C. Các ren bên trên và một NST DT bên cạnh nhau tạo ra trở nên một group ren liên kết

D. Liên kết ren (liên kết trả toàn) thực hiện tăng thêm sự xuất hiện nay đổi thay dị tổ hợp

Câu 2:

Cho quy tắc lai sau đây: AaBbCcDdEe ´ aaBbccDdee

Biết ren trội là trội trọn vẹn, từng ren qui tấp tểnh 1 tính trạng, không tồn tại đột đổi thay đột biến. Có bao nhiêu kêt luận sau đấy là đích thị với quy tắc lai trên:

(1) tỉ trọng đời con cái sở hữu loại hình lặn về toàn bộ tính trạng là 1/128.

(2) số loại loại hình được tạo ra trở nên là 32.

(3) tỉ trọng loại hình trội về toàn bộ những tính trạng là: 9/128

(4) số loại loại ren được tạo ra thành: 64

A. 2. 

B. 3

C. 1.

D. 4.

Câu 3:

Ở một loại động vật hoang dã, cho thấy từng ren quy tấp tểnh một tính trạng, tính trạng trội là trội trọn vẹn, vô quy trình hạn chế phân vẫn xẩy ra thiến ren ở cả nhì nam nữ và tần số như nhau. Xét quy tắc lai (P):♀ AB/ab XDXd x ♂ AB/ab XDY nhận được F1 sở hữu tỉ trọng loại hình lặn về 3 tính trạng bên trên cướp tỉ trọng 4%. lõi ko xẩy ra đột đổi thay, sự thể hiện của loại ren ko dựa vào môi trường thiên nhiên. Theo lí thuyết, trong số tóm lại sau, sở hữu từng nào tóm lại sai?

Xem thêm: học phí đại học kinh tế đà nẵng

(1) Tại F1, những thành viên sở hữu loại hình trội về nhì vô phụ thân tính trạng bên trên cướp tỉ trọng 30%.

(2) Trong tổng số thành viên cái F1, những thành viên sở hữu loại ren đồng hợp ý cướp tỉ trọng 8,5%.

(3). Tại giới đực F1, sở hữu tối nhiều 15 loại ren quy tấp tểnh loại hình sở hữu phụ thân tính trạng trội.

(4) Tại giới cái F1, sở hữu tối nhiều 6 loại ren dị hợp ý.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 4:

Ở một loại thực vật, mang lại cây thân thuộc cao tự động thụ phấn, đời F1 nhận được 2 loại loại hình với tỉ trọng 9 cây thân thuộc cao: 7 cây thân thuộc thấp mang lại toàn bộ những cây thân thuộc cao F1 phó phấn tình cờ thì tỷ trọng loại hình ở đời con cái là: 

A. 9 cao : 7 thấp

B. 17 cao: 64 thấp

C. 7 cao: 9 thấp

D. 64 cao: 17 thấp

Câu 5:

Cho 5 tế bào sở hữu loại ren như sau AB//ab DE//dE HhGgXY hạn chế phân sinh tinh dịch thực tiễn số phó tử tối nhiều nhưng mà những tế bào hoàn toàn có thể đưa đến. lõi vẫn xẩy ra hiện tượng kỳ lạ thiến thân thuộc ren A và a; thân thuộc D và d 

A. 10

B. 5

C. 20

D. 15

Câu 6:

Ở một loại thực vật, tính trạng sắc tố phân tử bởi 2 ren quy tấp tểnh, từng ren đều sở hữu 2 alen, DT theo dõi tương tác nằm trong gộp. Trong loại ren sở hữu 4 alen trội quy tấp tểnh red color đậm, 3 alen trội quy tấp tểnh red color vừa vặn, 2 alen trội quy tấp tểnh red color nhạt nhẽo, 1 alen trội quy tấp tểnh color hồng, không tồn tại alen trội quy tấp tểnh white color. Tính trạng độ cao cây bởi một ren sở hữu 2 alen quy tấp tểnh, tính trạng thân thuộc cao trội trọn vẹn đối với tính trạng thân thuộc thấp. Các ren này phía trên những NST thông thường không giống nhau. lõi rằng ko xẩy ra đột đổi thay. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cho cây dị hợp ý 3 cặp ren phó phấn cùng nhau, đời con cái hoàn toàn có thể nhận được tối nhiều 10 loại hình.

II. Cây cao, đỏ gay vừa vặn sở hữu 3 loại ren không giống nhau.

III. Cho cây dị hợp ý 3 cặp ren (P) phó phấn cùng nhau nhận được F1. Nếu cho những cây hồng, thân thuộc thấp ở F1 phó phấn tình cờ, đời con cái sở hữu loại hình thân thuộc thấp, phân tử Trắng cướp tỉ trọng 25%.

IV. Cho cây dị hợp ý 3 cặp ren tự động thụ phấn, đời con cái loại hình thân thuộc cao, hoa đỏ gay vừa vặn cướp tỉ trọng 18,75%.

A. 1.

B. 3. 

C. 4.

Xem thêm: give the correct form of the verbs in brackets

D. 2.