thuật ngữ miền dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Thuật ngữ “miền” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Câu căn vặn nhập đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Thương hiệu tài liệu quan tiền hệ

Đáp án và lời nói giải

đáp án đúng: A

Thuật ngữ “miền” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng người sử dụng loại tài liệu của một tính chất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu căn vặn liên quan

Phần mượt nào là tại đây ko nên là hệ QT CSDL quan tiền hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng làm kiến tạo những CSDL quan tiền hệ

B. Phần mượt dùng làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL quan tiền hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những Việc quản ngại lí với chứa chấp những mối liên hệ trong số những dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

A. Sửa bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi

C. Xoá bạn dạng ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan tiền hệ?

A. Sắp xếp những bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

các thắc mắc khác

  • Trong quy mô mối liên hệ, về mặt mày cấu tạo thì tài liệu được thể hiện nay nhập các:
  • Trong hệ CSDL mối liên hệ, miền là:
  • Mô hình phổ cập nhằm kiến tạo CSDL mối liên hệ là:
  • Các định nghĩa dùng làm tế bào mô tả những nguyên tố nào là sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan tiền hệ?
  • Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd lời khuyên năm nào?
  • Phát biểu nào là trong những tuyên bố sau là sai khi nói đến miền?
  • Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối liên hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?
  • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải nào là tại đây nhận định rằng bảng ê ko nên là 1 trong những mối liên hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?
  • Khẳng lăm le nào là là sai khi nói đến khoá?
  • Trong quy mô mối liên hệ, buộc ràng ra làm sao được gọi là buộc ràng vẹn tuyền thực thể (ràng buộc khoá)?

đề trắc nghiệm tin cậy học tập 12 mới nhất nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : Báo mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : Báo mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Xem thêm: f là gì trong vật lý

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Thương hiệu tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Thương hiệu tài liệu quan tiền hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu