tỉ lệ bản đồ lớp 4

Toán lớp 4 tỉ trọng phiên bản đồ dùng là bài học kinh nghiệm mang ý nghĩa thực tiễn vô lịch trình đái học tập.

Toán lớp 4 tỉ trọng phiên bản đồ là bài học kinh nghiệm mang ý nghĩa thực tiễn vô lịch trình đái học tập. Sau trên đây, Vuihoc.vn tiếp tục share định nghĩa và những dạng bài xích luyện về tỉ trọng phiên bản đồ dùng nhằm những bậc cha mẹ và những con cái xem thêm.

Bạn đang xem: tỉ lệ bản đồ lớp 4

1. Khái niệm tỉ trọng phiên bản đồ

Khái niệm tỉ trọng phiên bản đồ

2. Các dạng toán lớp 4 tỉ trọng phiên bản đồ

2.1. Dạng 1: Tìm khoảng cách thực địa lúc biết tỉ trọng và khoảng cách phiên bản đồ 
 

Dạng 1: Tìm khoảng cách thực tế

2.2. Tìm phỏng nhiều năm bên trên phiên bản đồ dùng lúc biết phỏng nhiều năm thực địa và tỉ lệ

2.3. Tính tỉ trọng phiên bản đồ dùng lúc biết phỏng nhiều năm bên trên phiên bản đồ dùng và thực tế

Dạng 3: Tính tỉ trọng phiên bản đồ

3. Bài luyện thực hành thực tế toán lớp 4 tỉ trọng phiên bản đồ

3.1. Bài tập

Bài 1: Trên phiên bản đồ dùng tỉ trọng 1 : 2000 khoảng cách thân thuộc nhì thành phố Hồ Chí Minh A và thành phố Hồ Chí Minh B là 10cm. Tính khoảng cách nhì thành phố Hồ Chí Minh bại liệt ngoài thực tế?

Bài 2: Trên phiên bản đồ dùng tỉ trọng 1 : 30000 tuyến đường CD có tính nhiều năm 4cm. Tính phỏng nhiều năm tuyến đường CD bên trên thực tế?

Bài 3: Dòng sông có tính nhiều năm 6km. Trên phiên bản đồ dùng tỉ trọng 1 : 100000 thì loại sông nhiều năm từng nào xăng ti mét?

Bài 4: Hai tỉnh Hà Giang và Cao phẳng xa nhau chừng 30km. Trên phiên bản đồ dùng tỉ trọng 1 : 10000 thì loại sông nhiều năm từng nào xăng ti mét?

Bài 5: Trên phiên bản đồ dùng tỉ trọng 1 : 300 chiều nhiều năm hình chữ nhật là 6cm, chiều rộng lớn là 2cm. Tính diện tích S hình chữ nhật bại liệt ngoài thực tiễn.

Bài 6: Tính tỉ trọng phiên bản đồ dùng biết phần đường AB có tính nhiều năm thực tiễn 30m và phỏng nhiều năm bên trên phiên bản đồ dùng là 3cm. 

3. Bài luyện áp dụng toán lớp 4 tỉ trọng phiên bản đồ

Bài 1:

Khoảng cơ hội nhì thành phố Hồ Chí Minh A và B ngoài thực tiễn là:

10 x 2000 = 20000 (cm) = 200 (m)

Đáp số: 200m

Bài 2:

Độ nhiều năm tuyến đường CD bên trên thực tiễn là:

30000 x 4 = 120000 (cm) = 1200 (m)

Đáp số: 1200m

Bài 3:

Đổi 6km = 600000cm

Xem thêm: cảm nhận nhân vật bé thu

Trên phiên bản đồ dùng tỉ trọng 1 : 100000 thì phỏng dông dài sông là:

600000 : 100000 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm

Bài 4: 

Đổi 30km = 3000000cm

Trên phiên bản đồ dùng tỉ trọng 1 : 10000 thì phỏng dông dài sông là:

3000000 : 10000 = 300 (cm)

Đáp số: 300cm

Bài 5:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật ngoài thực tiễn là:

6 x 300 = 1800 (cm) = 18 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật ngoài thực tiễn là:

2 x 300 = 600 (cm )= 6 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

18 x 6 = 108 (m2)

Đáp số: 108m2

Bài 6: 

Đổi 30m = 3000cm

Tỉ lệ phiên bản đồ dùng là:

Xem thêm: would you mind not smoking here

3 : 3000 = 1 : 1000

Đáp số: 1 : 1000

Như vậy, tất cả chúng ta vẫn nằm trong dò xét hiểu về toán lớp 4 tỉ trọng phiên bản đồ. Hãy rèn luyện thiệt nhiều và chờ đón bài học kinh nghiệm tiếp theo sau kể từ Vuihoc.vn nhé!