toán lớp 4 trang 160

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất khá đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 160

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết bám theo mẫu:

Phương pháp giải:

Để phát âm hoặc viết lách những số ngẫu nhiên tao phát âm hoặc viết lách kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp, hoặc kể từ ngược quý phái cần.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết từng số sau trở nên tổng (theo mẫu):

1763; 5794; đôi mươi 292; 190 909

Mẫu:       1763 = 1000 + 700 + 60 + 3

Phương pháp giải:

Xác toan coi những chữ số nằm trong mặt hàng này rồi viết lách số trở nên tổng.

Lời giải chi tiết:

5794 = 5000 + 700 + 90 + 4

20 292 = đôi mươi 000 + 200 + 90 + 2

190 909 = 100 000 + 90 000 + 900 + 9

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số sau và nêu rõ rệt chữ số 5 trong những số nằm trong mặt hàng này, lớp nào:

67 358 ; 851 904; 3 205 700; 195 080 126.

b) Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

103; 1379; 8932; 13 064; 3 265 910.

Phương pháp giải:

- Để phát âm những số ngẫu nhiên tao phát âm kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp, hoặc kể từ ngược quý phái cần.

- Lớp đơn vị chức năng bao gồm mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn.

- Lớp ngàn bao gồm mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn.

- Lớp triệu bao gồm mặt hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng trăm ngàn triệu.

Lời giải chi tiết:

a) 67 358 phát âm là: Sáu mươi bảy ngàn tía trăm năm mươi tám.

     Chữ số 5 nằm trong hàng trăm, lớp đơn vị chức năng.

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

+) 851 904 phát âm là: Tám trăm năm mươi kiểu mẫu ngàn chín trăm linh tư.

     Chữ số 5 nằm trong hàng trăm ngàn, lớp ngàn.

+) 3 205 700 phát âm là Ba triệu nhị trăm linh năm ngàn bảy trăm.

    Chữ số 5 nằm trong mặt hàng ngàn, lớp ngàn.

+) 195 080 126 phát âm là: Một trăm chín mươi lăm triệu ko trăm tám mươi ngàn một trăm nhị mươi sáu.

Chữ số 5 nằm trong mặt hàng triệu, lớp triệu.

b) Chữ số 3 vô số 103 nằm trong mặt hàng đơn vị chức năng nên có mức giá trị là 3.

Chữ số 3 vô số 1379 nằm trong hàng trăm ngàn nên có mức giá trị là 300.

Chữ số 3 vô số 8932 nằm trong hàng trăm nên có mức giá trị là 30.

Chữ số 3 vô số 13 064 nằm trong mặt hàng nghìn  nên có mức giá trị là 3000.

Chữ số 3 vô số 3 265 910 thuộc mặt hàng triệu nên có mức giá trị là 3 000 000.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Trong mặt hàng số ngẫu nhiên, nhị số liên tục rộng lớn (hoặc kém) nhau bao nhiêu đơn vị chức năng ?

b) Số ngẫu nhiên nhỏ xíu nhất là số này ?

c) Có số ngẫu nhiên lớn số 1 ko ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Dựa vô lí thuyết về mặt hàng số ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) Trong mặt hàng số ngẫu nhiên, nhị số liên tục rộng lớn (hoặc kém) nhau 1 đơn vị chức năng.

b) Số ngẫu nhiên nhỏ xíu nhất là số 0.

c) Không sở hữu số ngẫu nhiên này lớn số 1, vì như thế thêm một vô bất kể số này cũng khá được số ngẫu nhiên ngay tắp lự sau số cơ.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhằm có:

a) Ba số ngẫu nhiên liên tiếp:

67 ; ...; 69.                            798; 799;...                        ...; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

8; 10; ...                               98; ...;102.                          ... ;1000; 1002

c) Ba số lẻ liên tiếp:

51; 53; ...                              199 ;...; 203.                      ...; 999; 1001

Phương pháp giải:

- Hai số ngẫu nhiên liên tục rộng lớn hoặc tầm thường nhau 1 đơn vị chức năng.

- Hai số chẵn (hoặc nhị số lẻ) liên tục rộng lớn hoặc tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

a) 67; 68; 69                        798; 799; 800                999; 1000; 1001

Xem thêm: công thức hình học không gian lớp 9

b) 8; 10; 12                           98; 100; 102                  998; 1000; 1002

c) 51; 53; 55                         199; 201; 203                997; 999; 1001

Loigiaihay.com