unit 3 lớp 8 getting started


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (v) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Write a word or phrase from the box under the correct picture. 4. Complete each of the sentences with a word or phrase in 3. There is one extra word or phrase. 5. Work in pairs. Ask and answer the questions below. Report your friend’s answers to tát the class.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 3 lớp 8 getting started

Video chỉ dẫn giải

It’s great to tát see you again!

(Thật tuyệt Lúc tái ngộ bạn!)

1. Listen and read. 

(Nghe và gọi.)

Teacher: It’s great to tát see you again, class! What's going on?

Minh: We've decided to tát use Facebook for our class diễn đàn, and we joined some school club activities. We're also preparing for the midterm tests. It’s really stressful.

Teacher: I'm sorry to tát hear that. I know exams may give you a lot of stress. But stay calm and work hard. What other pressure bởi you have?

Minh: Well, we also have pressure from our parents and friends.

Teacher: Do you? Let's discuss these problems in your new Facebook group. By the way, why did you choose Facebook?

Ann: Because it’s user-friendly.

Teacher: Good! How about club activities? Do you find them enjoyable?

Ann: Yes. This year there are some new clubs lượt thích arts and crafts, and music. The club leaders will provide us with a variety of activities to tát suit different interests. And there will also be competitions as usual.

Teacher: Awesome! I hope you all can join the clubs you lượt thích. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Giáo viên: Cô cực kỳ hí hửng Lúc được tái ngộ cả lớp! Mọi chuyện ra mắt cho tới đâu rồi?

Minh: Chúng em đang được đưa ra quyết định người sử dụng Facebook cho tới diễn đàn của lớp, và chũng em đang được nhập cuộc vô một số trong những hoạt động và sinh hoạt câu lạc cỗ của ngôi trường. Chúng em đang dần sẵn sàng cho tới thi đua thân mật kì. Mọi loại cực kì áp lực đè nén.

Giáo viên: Cô cực kỳ tiếc Lúc nên nghe điều này. Cô biết là kì đánh giá tạo nên cho tới tụi em thật nhiều áp lực đè nén. Nhưng hãy điềm đạm và thao tác cần mẫn. Các em còn những áp lực đè nén này không giống không?

Minh: Tụi em cũng đều có áp lực đè nén kể từ phụ thân u và đồng minh nữa.

Giáo viên: Em sao? Hãy thảo luận những yếu tố này bên trên group Facebook mới mẻ của tụi em chuồn. Nhân tiện thì, sao em lựa chọn Facebook?

Ann: Vì nó thân mật thiện với người tiêu dùng ạ.

Giáo viên: Tốt lắm! Còn những hoạt động và sinh hoạt câu lạc cỗ thì sao? Các em đem quí bọn chúng không?

Ann: Có ạ. Năm ni đem thật nhiều câu lạc cỗ mới mẻ như vẽ, tay chân hoặc music. Các công ty tích câu lạc cỗ thể hiện hàng loạt những hoạt động và sinh hoạt nhằm phù phù hợp với những sở trường không giống nhau. Và vẫn sẽ sở hữu những cuộc thi đua như thông thường lệ.

Giáo viên: Tuyệt vời! Cô hòng toàn bộ những em hoàn toàn có thể nhập cuộc những câu lạc cỗ tuy nhiên những em quí.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Đọc đoạn đối thoại một đợt tiếp nhữa và lưu lại () T (Đúng) hoặc F (Sai) cho từng câu.)

1. The students finished their midterm tests.

2. Minh mentions the different types of pressure they are facing.

3. The teacher tells them to tát stay calm and work hard.

4. The class will discuss their problems offline.

5. The school has different clubs for its students.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

1. F

The students finished their midterm tests.

(Các học viên đang được hoàn thành xong những bài bác đánh giá thân mật kì.)

Thông tin: We've decided to tát use Facebook for our class diễn đàn, and we joined some school club activities. We're also preparing for the midterm tests. It’s really stressful.

(Chúng em đang được đưa ra quyết định người sử dụng Facebook cho tới diễn đàn của lớp, và chũng em đang được nhập cuộc vô một số trong những hoạt động và sinh hoạt câu lạc cỗ của ngôi trường. Chúng em đang dần sẵn sàng cho tới thi đua thân mật kì. Mọi loại cực kì áp lực đè nén.)

2. T

Minh mentions the different types of pressure they are facing.

(Minh nói tới những loại áp lực đè nén không giống nhau bọn họ đang được đương đầu.)

Thông tin: We've decided to tát use Facebook for our class diễn đàn, and we joined some school club activities. We're also preparing for the midterm tests. It’s really stressful. Well, we also have pressure from our parents and friends.

(Chúng em đang được đưa ra quyết định người sử dụng Facebook cho tới diễn đàn của lớp, và chũng em đang được nhập cuộc vô một số trong những hoạt động và sinh hoạt câu lạc cỗ của ngôi trường. Chúng em đang dần sẵn sàng cho tới thi đua thân mật kì. Mọi loại cực kì áp lực đè nén. Tụi em cũng đều có áp lực đè nén kể từ phụ thân u và đồng minh nữa.)

3. T

The teacher tells them to tát stay calm and work hard.

(Giáo viên phát biểu với bọn họ điềm đạm và học hành cần mẫn.)

Thông tin: I'm sorry to tát hear that. I know exams may give you a lot of stress. But stay calm and work hard. What other pressure bởi you have?

(Cô cực kỳ tiếc Lúc nên nghe điều này. Cô biết là kì đánh giá tạo nên cho tới tụi em thật nhiều áp lực đè nén. Nhưng hãy điềm đạm và học hành cần mẫn. Các em còn những áp lực đè nén này không giống không?)

4. F

The class will discuss their problems offline.

(Lớp tiếp tục thảo luận về những yếu tố này bên trên lớp.)

Thông tin: Do you? Let's discuss these problems in your new Facebook group. By the way, why did you choose Facebook?

(Em sao? Hãy thảo luận những yếu tố này bên trên group Facebook mới mẻ của tụi em chuồn. Nhân tiện thì, sao em lựa chọn Facebook?)

5. T

The school has different clubs for its students.

(Trường có không ít câu lạc cỗ không giống nhau cho tới học viên của mình.)

Thông tin: Yes. This year there are some new clubs lượt thích arts and crafts, and music. The club leaders will provide us with a variety of activities to tát suit different interests. And there will also be competitions as usual.

(Có ạ. Năm ni đem thật nhiều câu lạc cỗ mới mẻ như vẽ, tay chân hoặc music. Các công ty tích câu lạc cỗ thể hiện hàng loạt những hoạt động và sinh hoạt nhằm phù phù hợp với những sở trường không giống nhau. Và vẫn sẽ sở hữu những cuộc thi đua như thông thường lệ.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: học viện thanh thiếu niên hà nội

3. Write a word or phrase from the box under the correct picture.

(Viết một kể từ hoặc cụm kể từ vô vỏ hộp bên dưới hình hình ảnh chính.)

chess club        

forum

language club             

sports club                   

arts and crafts club

pressure

Lời giải chi tiết:

1. language club: câu lạc cỗ ngữ điệu      

2. pressure: áp lực

3. arts and crafts club: câu lạc cỗ thủ technology thuật 

4. forum: diễn đàn

5. sports club: câu lạc cỗ thể thao  

6. chess club: câu lạc cỗ cờ vua

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete each of the sentences with a word or phrase in 3. There is one extra word or phrase.

(Hoàn trở nên từng câu với cùng một kể từ hoặc cụm kể từ vô 3. Có một kể từ hoặc cụm kể từ quá.)

1. Minh is a thành viên of our _____. The greeting cards he makes are really creative.

2. Students can discuss their problems in their class _____.

3. We share the essays and stories that we write in English in our _____.

4. She is not feeling very well this weekend because of all the _____from her schoolwork.

5. The coach of our _____tells us to tát drink plenty of water during our practice sessions.

Lời giải chi tiết:

1. Minh is a thành viên of our arts and crafts club. The greeting cards he makes are really creative.

(Minh là 1 trong những member của câu lạc bộ đồ quần áo thủ technology thuật. Thiệp kính chào cậu ấy thực hiện cực kỳ phát minh.)

2. Students can discuss their problems in their class forum.

(Học sinh hoàn toàn có thể thảo luận về yếu tố của mình bên trên diễn đàn của lớp.)

3. We share the essays and stories that we write in English in our language club.

(Chúng tôi share những bài bác luận và những mẩu chuyện công ty chúng tôi viết lách vì thế giờ Anh vô câu lạc cỗ ngữ điệu.)

4. She is not feeling very well this weekend because of all the pressure from her schoolwork.

(Cô ấy đang được cảm nhận thấy ko khỏe khoắn vô vào cuối tuần này vì thế toàn bộ những áp lực đè nén kể từ việc làm bên trên ngôi trường.)

5. The coach of our sports club tells us to tát drink plenty of water during our practice sessions.

(Huấn luyện viên của câu lạc cỗ thể thao của công ty chúng tôi bảo rằng nên nạp thêm nước trong khi rèn luyện.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Ask and answer the questions below. Report your friend’s answers to tát the class.

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc tiếp sau đây. Báo cáo câu vấn đáp của đồng minh của doanh nghiệp cho tất cả lớp.)

1. What types of social truyền thông bởi you use?

(Bạn dùng social nào?)

2. What kinds of pressure bởi you have?

(Bạn đem những loại áp lực đè nén nào?)

3. What clubs bởi you participate in?

(Bạn nhập cuộc câu lạc cỗ nào?)

4. Why bởi you choose to tát participate in that club?

(Tại sao chúng ta lựa chọn nhập cuộc vô câu lạc cỗ đó?)

Lời giải chi tiết:

1. I'm using Social Networks: Facebook; Instagram; Twitter; ...

(Mình dùng những social như Facebook, Instagram, Twitter, …)

2. I have pressure from my schoolwork, from my parents and also peer pressure.

(Mình đem những áp lực đè nén từ các việc ở ngôi trường, áp lực đè nén kể từ cha mẹ và cả áp lực đè nén đồng trang lứa.)

3. I participate in chess club; sports club and language club.

(Mình nhập cuộc vô câu lạc người yêu cờ, câu lạc cỗ thể thao và câu lạc cỗ ngữ điệu.)

4. I chose chess club because it improves my mental health.

(Tôi lựa chọn câu lạc cỗ cờ vua vì thế nó nâng cao sức mạnh ý thức của tôi.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1

  1. Circle the correct options to tát complete the phrases. 2. Use the correct forms of the verbs in 1 to tát complete the sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to tát the sounds /ʊə/ and /ɔɪ/. Then put the words into the correct columns. 5. Listen and practise the sentences. Underline the words with /ʊə/ and circle the words with /ɔɪ/.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Combine the two sentences to tát make compound sentences, using the words from the box. 5. GAMES. Which group has the most sentences? Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to tát the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. 3. Read some posts on a diễn đàn about different social truyền thông and match the names of the posters with their activities. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social truyền thông the teens in 3 use, why, and how often they use them. 5. Work in groups. Discuss the following questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. a. Look at each picture and say what club it is. b. Which of your school clubs bởi you want to tát join? 2. Read the conversation and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Read the conversation again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Make conversations using the given information. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a club at your school. Report the answers to tát your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2

  1. Which types of pressure below bởi you think teens face? 2. Listen to tát a conversation and choose the correct answer to tát each question. 3. Listen to tát the conversation again and fill in each blank with ONE word. 4. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more than thở one solution to tát a problem.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: đề thpt quốc gia 2022

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.