cách chia đa thức cho đa thức

Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một đổi mới đang được chuẩn bị xếp

Nhằm mục tiêu hùn học viên dễ dàng và đơn giản lưu giữ và nắm rõ những công thức Toán lớp 8, VietJack biên soạn tư liệu Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một đổi mới đang được bố trí khá đầy đủ công thức, lý thuyết và bài bác tập dượt tự động luyện hùn học viên áp dụng và thực hiện bài bác tập dượt thiệt chất lượng tốt môn Toán lớp 8.

I. Lý thuyết

Bạn đang xem: cách chia đa thức cho đa thức

Cho nhì nhiều thức A và B tùy ý sao mang đến bậc của nhiều thức A to hơn bậc của nhiều thức B. Khi cơ tồn bên trên độc nhất nhì nhiều thức Q và R sao mang đến A = B.Q + R. Bậc của R cần nhỏ rộng lớn bậc của B.

Nếu bậc R = 0 thì tớ thưa A phân chia không còn mang đến B

Nếu R ≠ 0 thì tớ thưa A ko phân chia không còn mang đến B

Các bước chia

Bước 1: Sắp xếp những nhiều thức theo đuổi trật tự hạn chế dần dần của biến

Bước 2: Lấy hạng tử tối đa của nhiều thức bị phân chia chia mang đến hạng tử tối đa của nhiều thức phân chia tớ được thương một

Bước 3: Lấy thương một nhân với rất nhiều thức phân chia rồi lấy nhiều thức bị phân chia trừ lên đường tích cơ.

Bước 4: Lấy hạng tử tối đa của nhiều thức vừa vặn tìm ra phân chia mang đến hạng tử tối đa của nhiều thức phân chia tớ được thương nhì.

Bước 5: Lấy thương nhì nhân với rất nhiều thức phân chia rồi lấy nhiều thức bị phân chia số nhì trừ lên đường tích đó

Tiếp tục thực hiện như thế cho tới Khi sẽ có được hiệu là nhiều thức sở hữu bậc nhỏ rất là nhiều thức phân chia.

Nếu hiệu ở đầu cuối tự 0 thì này đó là quy tắc phân chia không còn.

Nếu hiệu ở đầu cuối không giống 0 thì này đó là quy tắc phân chia sở hữu dư.

Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một đổi mới đang được chuẩn bị xếp

Ví dụ

Thực hiện tại quy tắc chia

a) ( 2x4 - 3x3 - 3x2 + 6x - 2) : ( x2 - 2 ) 

Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một đổi mới đang được chuẩn bị xếp

Xem thêm: đạo hàm của căn x

Vậy ( 2x4 - 3x3 - 3x2 + 6x - 2) : ( x2 - 2 ) được thương là 2x- 3x + 1  và dư là 0. Đây là quy tắc phân chia không còn.

b)  (3x4 + x3 + 6x - 5 ) : (x2 + 1 ) 

Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một đổi mới đang được chuẩn bị xếp

Vậy (3x4 + x3 + 6x - 5 ) : (x2 + 1 ) được thương là 3x2 + x - 3 và dư là 5x - 2 

II. Bài tập dượt vận dụng

Thực hiện tại quy tắc chia

a) ( 6x3 - x2 - 26x + 21 ) : ( 3 - 2x )

b) ( x3 + x2 + 5x - 1 ) : ( x - 1 ) 

c) ( -3x3 + 5x2 - 9x + 15 ) : ( 5 - 3x )  

d) ( -4x2 + x- trăng tròn + 5x ) : ( x - 4 ) 

e) ( 6x4 - 3x2 - 26x + 12 ) : ( 3x2 + 1 ) 

f) ( x5 + x3 + 5x2 - 1 ) : ( 3x2 + 1 )

g) ( x3 + Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một đổi mới đang được chuẩn bị xếpx2 - 9x + 15 ) : ( 5 - x )

h) ( Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một đổi mới đang được chuẩn bị xếpx3 + x3 - trăng tròn + 5x ) : ( 4x - 3 ) 

i) ( -x2 + x3 - 10 + 15x ) : ( 4x2 + 1 ) 

Xem thêm: đề thi toán thpt 2022

k) ( 3x5 + 3x4 - 2x+ 5x2 - 1 ) : ( 3x2 + 2 ) 

Xem thêm thắt những công thức Toán lớp 8 tinh lọc, hoặc khác:

  • Công thức nhân đơn thức, nhiều thức với rất nhiều thức
  • Bảy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
  • Hằng đẳng thức số 1
  • Hằng đẳng thức số 2
  • Hằng đẳng thức số 3

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
  • Biti's rời khỏi hình mẫu mới nhất xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official