cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là cuộc khởi nghĩa nào

Đề bài

Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được xem như là cuộc khởi nghĩa vượt trội nhất nhập trào lưu Cần vương?

Bạn đang xem: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là cuộc khởi nghĩa nào

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa nhập sgk Lịch sử 11 trang 131-133 nhằm tư duy trả lời

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Xem thêm: cách tính hiệu suất phản ứng

Nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa vượt trội nhất nhập trào lưu Cần vương vãi, vì:

- Quy tế bào, địa phận hoạt động: to lớn, bao gồm 4 tỉnh Bắc Trung Kì: Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Trình phỏng tổ chức triển khai quy củ: bao gồm 15 quân loại, từng quân loại sở hữu kể từ 100 cho tới 500 người vì thế những tướng soái tài phụ vương lãnh đạo.

- Thời gian trá tồn tại: nhiều năm nhất trong những cuộc khởi nghĩa của trào lưu Cần vương vãi (12 năm từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1896).

Xem thêm: bộ sách chân trời sáng tạo

- Phương thức tác chiến: tổ chức cuộc chiến tranh du kích tuy nhiên kiểu dáng đa dạng, hoạt bát. Nghĩa quân tiếp tục tự động sản xuất được súng ngôi trường.

- Khởi nghĩa thất bại đánh lốt mốc kết thúc của trào lưu đấu giành giật kháng Pháp bên dưới ngọn cờ Cần vương vãi.

Loigiaihay.com