kim loại có độ cứng lớn nhất

Câu hỏi:

18/06/2019 71,439

Bạn đang xem: kim loại có độ cứng lớn nhất

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án B.

Kim loại có tính cứng lớn số 1 nhập toàn bộ những sắt kẽm kim loại là crom (Cr).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khí CO dư trải qua lếu láo phù hợp bao gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Mg

B. Cu, Al, MgO

C. Cu, Al2O3, Mg

D. Cu, Al2O3, MgO

Câu 2:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại đều phản xạ với nước ở nhiệt độ chừng thông thường tạo nên hỗn hợp với môi trường thiên nhiên bazơ là:

A. Na, Ba, K

B. Be, Na, Ca

C. Na, Fe, K

D. Na, Cr, K

Câu 3:

Bao nhiêu gam clo thuộc tính vừa vặn đầy đủ sắt kẽm kim loại nhôm tạo nên 26,7 gam AlCl3?

A. 21,3 gam

B. 12,3 gam

Xem thêm: if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

C. 13,2 gam

D.  23,1 gam

Câu 4:

Kim loại này tại đây mềm nhất nhập toàn bộ những sắt kẽm kim loại ?

A. Vàng

B. Bạc

C. Đồng

D. Nhôm

Câu 5:

Kim loại này tại đây với tính dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng nhất  nhập toàn bộ những sắt kẽm kim loại ?

A. Vàng

B. Bạc

C. Đồng

D. Nhôm

Câu 6:

Công thức công cộng của oxit sắt kẽm kim loại nằm trong group IIA là

A. R2O3

B. RO2

C. R2O

D. RO

Xem thêm: ngôi thứ nhất là gì