phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

Câu hỏi:

04/07/2022 9,327

Bạn đang xem: phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

A. Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Đáp án chủ yếu xác

D. 2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đúng: A

Phương trình hoá học tập thể hiện nay cơ hội pha chế Cu theo đuổi cách thức thuỷ luyện là:

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X được sử dụng thực hiện dung dịch rời nhức bao tử. Công thức của X là

A. NH4Cl.

B. NaHCO3.

C. NaCl.

D. Na2SO4.

Câu 2:

Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây với tính lão hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.

B. Zn2+.

C. Al3+.

D. Fe3+.

Câu 3:

Giả sử mang lại 7,28 gam bột Fe vô 150 ml hỗn hợp AgNO3 2M. Sau khi phản xạ kết cổ động, lọc bỏ chất rắn, cô cạn dung dịch nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 25,88 gam.

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

B. 24,2 gam.

C. 18 gam. 

D. 31,46 gam.

Câu 4:

Quặng nào là tại đây được sử dụng thực hiện vật liệu phát hành nhôm?

A. Boxit.

B. Đolomit.

C. Apatit.

D. Manhetit.

Câu 5:

Ngâm lá kẽm vô hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol CuSO4. Sau khi phản xạ kết cổ động, lượng lá kẽm

A. tăng 0,1 gam.

B. tăng 0,01 gam.

C. rời 0,1 gam.

D. không bao giờ thay đổi.

Câu 6:

Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2 thấy có

A. lớp bọt do khí tạo ra và kết tủa White.

B. lớp bọt do khí tạo ra cất cánh rời khỏi.

C. kết tủa White xuất hiện nay.

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

D. kết tủa White, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần.