quá trình phân công lao động xã hội ở nước ta chậm chuyển biến chủ yếu là do

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022

Bạn đang xem: quá trình phân công lao động xã hội ở nước ta chậm chuyển biến chủ yếu là do


Chia sẻ bởi: Nguyễn Ngọc Linh Đan


Quá trình phân lao động động xã hội ở việt nam lờ đờ gửi phát triển thành, đa số là do

năng suất và thu nhập của làm việc còn thấp.

B

cơ sở hạ tầng kinh tế tài chính ko cải tiến và phát triển đồng nhất.

C

chưa dùng triệt nhằm quỹ thời hạn làm việc.

D

tỉ lệ thất nghiệp và thiếu hụt việc thực hiện vẫn còn đang cao.

Chủ đề liên quan

Về con số, mối cung cấp làm việc việt nam lúc này sở hữu Điểm sáng này tại đây ?

A

Qui tế bào rộng lớn và đang được tăng.

B

Qui tế bào rộng lớn và đang được hạn chế.

C

Qui tế bào nhỏ và đang được tăng.

D

Qui tế bào nhỏ và đang được hạn chế.

Đặc điểm này tại đây không đích thị với mối cung cấp làm việc việt nam hiện nay nay?

A

Nguồn làm việc bổ sung cập nhật khá rộng.

B

Tỉ lệ qua chuyện huấn luyện và đào tạo còn tương đối thấp.

C

Có tác phong công nghiệp cao.

D

Chất lượng càng ngày càng thổi lên.

Nhân tố này tại đây đưa ra quyết định tới việc phân bổ dân sinh sống việt nam hiện nay nay?

C

Lịch sử khai quật cương vực.

D

Trình chừng cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

Số dân nhộn nhịp, tăng nhanh chóng là trở lo ngại rộng lớn cho tới yếu tố kinh tế tài chính - xã hội này sau đây?

A

Phát triển kinh tế tài chính, nâng lên cuộc sống vật hóa học và niềm tin cho những người dân.

B

Phát triển kinh tế tài chính, tạo ra việc thực hiện cho những người làm việc và ổn định lăm le cuộc sống.

C

Nâng cao cuộc sống vật hóa học và niềm tin và niềm tin, nâng cấp môi trường xung quanh.

D

Phát triển kinh tế tài chính, ổn định lăm le cuộc sống vật hóa học, bảo đảm an toàn khoáng sản môi trường xung quanh.

Gia tăng dân sinh nhanh chóng không kéo đến kết quả nào?

A

Tạo mức độ xay rộng lớn tới việc cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

B

Làm suy hạn chế khoáng sản vạn vật thiên nhiên và môi trường xung quanh.

C

Thay thay đổi cơ cấu tổ chức dân sinh thân thuộc trở thành thị và vùng quê.

D

Ảnh tận hưởng của việc nâng lên quality cuộc sống thường ngày.

Nhận lăm le này tại đây không trọn vẹn đích thị với Điểm sáng dân sinh nước ta hiện nay nay?

D

Nhiều bộ phận dân tộc bản địa.

Đối với đồng bào những dân tộc bản địa, yếu tố tuy nhiên ngôi nhà việt nam đang được quan trọng đặc biệt quan hoài là

A

các dân tộc bản địa không nhiều người sinh sống triệu tập ở miền núi.

B

mỗi dân tộc bản địa đều phải sở hữu những đường nét văn hóa truyền thống riêng rẽ.

C

sự chênh chênh chếch rộng lớn về cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

D

sự phân bổ những dân tộc bản địa vẫn có khá nhiều thay cho thay đổi.

Dân số việt nam nhộn nhịp không tạo ra tiện nghi này bên dưới đây?

B

Thị ngôi trường hấp phụ to lớn.

C

Thu mút hút nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư.

D

Trình chừng huấn luyện và đào tạo được nâng lên.

Phát biểu này tại đây đích thị với dân sinh sống ở vùng đồng vày nước ta?

A

Tỉ suất sinh cao hơn nữa miền núi.

B

Có thật nhiều dân tộc bản địa không nhiều người.

C

Mật chừng dân sinh nhỏ rộng lớn miền núi.

D

Chiếm phần rộng lớn số dân toàn quốc.

Phát biểu này tại đây đích thị với Điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A

Phân thân phụ khu đô thị đều theo đuổi vùng.

B

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị văn minh.

Xem thêm: sách chuyên đề toán 10 cánh diều

D

Trình chừng đô thị mới cao.

Các khu đô thị được tạo hình vô thời Pháp nằm trong ở việt nam sở hữu tính năng đa số là

C

công nghiệp, hành chủ yếu.

Biểu hiện nay này đã cho thấy chuyên môn khu đô thị hoá của việt nam còn thấp ?

A

Số lượng khu đô thị quan trọng đặc biệt còn không nhiều.

B

Cơ sở hạ tầng khu đô thị còn giới hạn.

C

Tỉ lệ dân trở thành thị càng ngày càng tăng.

D

Mạng lưới khu đô thị phân bổ không đồng đều.

Để cắt giảm tác động xấu đi của đô thị mới, việt nam cần

A

giảm hạn chế vận tốc đô thị mới.

B

hạn chế di dân đi ra trở thành thị.

C

mở rộng lớn lối sinh sống vùng quê.

D

gắn đô thị mới với công nghiệp hóa.

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng nhanh chóng trong mỗi năm mới gần đây do

A

kết ngược của việc di dân tự tại kể từ vùng quê đi ra trở thành thị.

B

tỉ lệ tăng thêm dân sinh đương nhiên ở trở thành thị cao hơn nữa vùng quê.

C

sự dịch gửi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính và quy hướng, không ngừng mở rộng khu đô thị.

D

cơ sở hạ tầng khu đô thị cải tiến và phát triển cao đối với điểm và toàn cầu.

Khó khăn lớn số 1 vô quy trình đô thị mới ở việt nam lúc này là

A

cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính lờ đờ vận động và di chuyển.

B

ko đầy đủ số dân nhằm đạt quy tế bào khu đô thị.

C

nguồn lực có sẵn góp vốn đầu tư cải tiến và phát triển còn giới hạn.

D

thiếu không khí cho tới cải tiến và phát triển khu đô thị.

Năm 1995 khắc ghi bước tiến bộ cần thiết vô quy trình hội nhập của việt nam với việc kiện

A

nước ta phát triển thành member ASEAN.

B

nước ta phát triển thành member của EU.

C

nước ta là member đầu tiên của WTO.

D

nước ta phát triển thành member của APEC.

Hạn chế vô vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của việt nam thời hạn qua chuyện là

A

tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp hạn chế liên tiếp.

B

tốc chừng vận động và di chuyển còn lờ đờ.

C

tỉ trọng cty hạn chế và không yên tâm.

D

tỉ trọng công nghiệp - kiến tạo thấp.

Một nền kinh tế tài chính phát triển kiên cố thể hiện nay ở

A

nhịp chừng phát triển cao và ổn định lăm le.

B

cơ cấu kinh tế tài chính sở hữu sự vận động và di chuyển hợp lý và phải chăng.

C

nhịp chừng phát triển cao và sở hữu cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính hợp lý và phải chăng.

D

tốc chừng phát triển cao và bảo đảm an toàn được môi trường xung quanh.

Phát biểu này tại đây không đích thị với Xu thế vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính việt nam hiện nay nay?

A

Tốc chừng vận động và di chuyển ra mắt còn lờ đờ.

B

Đáp ứng không thiếu thốn sự cải tiến và phát triển giang sơn.

C

Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa.

D

Kinh tế Nhà nước vẫn lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu.

Phát biểu này tại đây không thể hiện nay sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính nước ta?

A

Xuất hiện nay những ngành công nghiệp trung tâm.

B

Phân hóa tạo ra trong số những vùng nội địa.

C

Xem thêm: vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là

Hình trở thành những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

D

Hình trở thành những vùng kinh tế tài chính trung tâm.