thiên nhiên vùng núi đông bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 19-06-2022

Bạn đang xem: thiên nhiên vùng núi đông bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây


Chia sẻ bởi: Nguyễn chỉ Yến


Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc việt nam đem điểm sáng này sau đây?

Cảnh quan liêu cận xích đạo gió mùa rét.

B

Cảnh quan liêu nhiệt đới gió mùa rét xung quanh năm.

C

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

D

Cảnh quan liêu tựa như vùng ôn đới núi cao.

Chủ đề liên quan

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo đòi phỏng cao ở việt nam biểu lộ rõ rệt qua quýt những trở thành phần

A

khí hậu, khu đất đai, loại vật.

B

sông ngòi, khu đất đai, nhiệt độ.

C

sinh vật, khu đất đai, sông ngòi.

D

khí hậu, loại vật, sông ngòi.

Đai cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi ở việt nam đem điểm sáng là

A

các mon đều sở hữu sức nóng phỏng bên trên 28°C.

B

không đem mon này sức nóng phỏng bên dưới 25°C.

C

không đem mon này sức nóng phỏng bên trên 25°C.

D

chỉ đem 2 mon sức nóng phỏng bên trên 25°C.

Phát biểu này tại đây không cần là điểm sáng của phần cương vực phía Bắc nước ta?

A

Trong năm mang trong mình 1 mùa ướp lạnh.

B

Thời tiết thông thường biểu diễn trở nên phức tạp.

C

Có một mùa thô thâm thúy kéo dãn.

D

Biên phỏng sức nóng phỏng tầm năm rộng lớn.

Phát biểu này tại đây không đích thị với nhiệt độ của phần cương vực phía Nam nước ta?

A

Biên phỏng sức nóng phỏng tầm năm rộng lớn.

B

Nhiệt phỏng tầm năm bên trên 25o

C

C. Phân hóa nhì mùa mưa và thô rõ rệt rệt.

D

Nền sức nóng phỏng thiên về nhiệt độ xích đạo.

Cảnh quan liêu vạn vật thiên nhiên vượt trội mang đến vùng cương vực phía Bắc là đới rừng

Ở vùng cương vực phía Bắc, bộ phận loại cướp ưu thế là

Cảnh quan liêu vạn vật thiên nhiên vượt trội mang đến vùng cương vực phía Nam là

A

rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét.

B

rừng cận xích đạo gió mùa rét.

Thành phần loại cướp ưu thế tại đoạn cương vực phía Nam là

B

nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

C

cận nhiệt đới gió mùa và xích đạo.

Đai cao cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi ở miền Bắc hạ thấp rộng lớn đối với miền Nam hầu hết vì

A

có nền sức nóng phỏng thấp rộng lớn.

B

có nền sức nóng phỏng cao hơn nữa.

C

có nền địa hình thấp rộng lớn.

D

có nền địa hình cao hơn nữa.

Mùa thô ở Bắc Sở không thâm thúy như ở Nam Sở việt nam hầu hết do

A

mạng lưới sông ngòi dày quánh rộng lớn.

B

sự thay đổi của những hồ nước chứa chấp nước.

C

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

nguồn nước ngầm đa dạng và phong phú rộng lớn.

D

ảnh tận hưởng của gió mùa rét Đông Bắc.

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên thân thuộc nhì điểm Đông Trường Sơn và Tây Nguyên hầu hết do

A

tác động của gió mùa rét và phía những mặt hàng núi.

B

độ cao địa hình và tác động của biển khơi.

C

ảnh tận hưởng của biển khơi và lớp phủ thực vật.

D

độ cao địa hình và phía những mặt hàng núi.

Ở nước tao, vạn vật thiên nhiên vùng núi Tây Bắc khác với Đông Bắc ở đặc điểm nào sau đây?

A

Mùa tấp nập đến sớm rộng lớn ở vùng núi thấp.

B

Mùa tấp nập đến muộn và kết thúc sớm rộng lớn.

C

Mùa mưa đến sớm và kết thúc muộn rộng lớn.

D

Khí hậu lạnh chủ yếu bởi gió mùa Đông Bắc.

Vùng phía Nam việt nam không đem đai ôn đới gió mùa rét bên trên núi vì

B

không có tính cao bên trên 2600 m.

C

không đem gió mùa rét Đông Bắc sinh hoạt.

Biểu hiện tại này tại đây không thể hiện tại sự không giống nhau về nhiệt độ thân thuộc nhì miền Nam, Bắc?

Biên phỏng sức nóng năm ở phía Bắc cao hơn nữa ở phía Nam hầu hết do

A

gần chí tuyến, đem dông tố Tín phong.

B

có mùa ướp lạnh, địa hình thấp.

C

có dông tố fơn Tây Nam, địa hình cao.

D

gần chí tuyến, đem mùa ướp lạnh.

Thiên nhiên việt nam phân hóa theo hướng Bắc - Nam không phải bởi nguyên vẹn nhân này sau đây?

A

Các mặt hàng núi được đặt theo hướng tây - tấp nập.

B

Lãnh thổ rộng lớn mênh mông 70 kinh tuyến.

C

Lãnh thổ trải nhiều năm khoảng tầm 150 vĩ tuyến.

D

Phạm vi sinh hoạt gió mùa rét Đông Bắc.

Khí hậu thoáng mát, nhiệt độ tăng cùng theo với khu đất feralit đem mùn của đai cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét bên trên núi ở việt nam sẽ tạo nên tiện nghi cho

A

các loài loại vật kể từ phương Nam thiên cư lên.

B

rừng cận xích đạo lá rộng lớn cách tân và phát triển mạnh.

C

quá trình feralit ra mắt với độ mạnh mạnh.

D

rừng cận sức nóng lá rộng lớn và lá kim cách tân và phát triển.

Gió mùa Tây Nam cho tới sớm rộng lớn đã trải mang đến điểm Nam Tây Bắc có

A

mùa hạ cho tới sớm rộng lớn vùng núi Đông Bắc.

B

mùa hạ ngắn lại hơn ở vùng núi Đông Bắc.

C

mùa hạ cho tới muộn rộng lớn vùng núi Đông Bắc.

D

mùa hạ kết giục sớm rộng lớn vùng Đông Bắc.

Sự phân loại mùa nhiệt độ trở thành mùa mưa và mùa thô tại đoạn cương vực phía Nam đặc trưng rõ rệt kể từ vĩ độ

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc việt nam đem điểm sáng này sau đây?

A

Cảnh quan liêu cận xích đạo gió mùa rét.

B

Cảnh quan liêu nhiệt đới gió mùa rét xung quanh năm.

C

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

D

Cảnh quan liêu tựa như vùng ôn đới núi cao.