vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 116


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài bác 116 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 116

Tính diện tích S xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật đem :

a) Chiều lâu năm \(0,9m\), chiều rộng lớn \(0,6m\), độ cao \(1,1m\).

b) Chiều lâu năm \(\displaystyle{4 \over 5}dm\), chiều rộng lớn \(\displaystyle{2 \over 3}dm,\)  độ cao \(\displaystyle{3 \over 4}dm\).

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi mặt mày lòng = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- Diện tích xung xung quanh = chu vi mặt mày đáy × chiều cao.

- Thể tích = chiều dài × chiều rộng × chiều cao. 

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

                   \((0,9 + 0,6) × 2 = 3 \;(m)\)

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là :

                   \(3 × 1,1 = 3,3 \;(m^2)\) 

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là : 

               \(0,9 × 0,6 × 1,1 = 0,594 \;(m^3)\)

b) Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

                \(\displaystyle\left( {{4 \over 5} + {2 \over 3}} \right) \times 2 = {{44} \over {15}}\,\left( {dm} \right)\) 

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là :

              \(\displaystyle{{44} \over {15}} \times {3 \over 4} = {{132} \over {60}} = {{11} \over 5}\,\left( {d{m^2}} \right)\)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là : 

                  \(\displaystyle{4 \over 5} \times {2 \over 3} \times {3 \over 4} = {2 \over 5}\,\left( {d{m^3}} \right)\)

Đáp số: a) Diện tích xung xung quanh 3,3 m2 ; Thể tích 0,594 m3

            b) Diện tích xung xung quanh $\frac{{11}}{5}$dm2; Thể tích $\frac{2}{5}$dm3

Quảng cáo

Bài 2

Một hình lập phương đem cạnh 3,5dm. Tính diện tích S toàn phần và thể tích của hình lập phương bại liệt.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Diện tích toàn phần = diện tích S một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

3,5 × 3,5 × 6 = 73,5 (dm2)

Thể tích của hình lập phương là :

3,5 × 3,5 × 3,5 = 42,875 (dm3)

Đáp số : Diện tích toàn phần : 73,5dm2 ;

             Thể tích : 42,875dm3.               

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

Bài 3

Biết thể tích của hình lập phương vày 27cm3. Hãy tính diện tích S toàn phần của hình lập phương bại liệt.

Hướng dẫn : cũng có thể thám thính chừng lâu năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp demo theo lần lượt với những số đo 1cm, 2cm, …

Phương pháp giải:

Hình lập phương chừng lâu năm cạnh là a rất có thể tích là V = a × a × a.

Tính diện tích S toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Lời giải chi tiết:

Nếu cạnh hình lập phương là 3cm thì thể tích hình lập phương là :

 3 × 3 × 3 = 27 (cm3)

Vậy hình lập phương đem cạnh lâu năm 3cm.

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

                        (3 × 3) × 6 = 54 (cm2)

                                         Đáp số : 54cm2.

Bài 4

Tính thể tích của khối mộc đem dạng như hình mặt mày :

Phương pháp giải:

- Tìm thể tích của khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm.

- Tìm tổng số khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm đem vô khối mộc vẫn mang lại.

- Thể tích khối mộc = thể tích của khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm × tổng số khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm.

Lời giải chi tiết:

Thể tích của khối mộc hình lập phương cạnh 1cm là :

1 × 1 × 1 = 1 (cm3)

Quan sát hình vẽ tớ thấy khối mộc bên trên bao gồm 6 khối mộc nhỏ hình lập phương.

Thể tích khối mộc là :

1 × 6 = 6 (cm3)

                              Đáp số : 6cm3.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 117 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài bác 117 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài bác 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 119 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 120 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài bác 120 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

 • Bài 121 : Tự đánh giá

  Giải bài bác tập dượt phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài bác 121 : Tự đánh giá với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: lời bài hát em gái mưa

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.