kim loại dẫn điện tốt vì

Câu hỏi:

09/10/2019 89,530

A. tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

Bạn đang xem: kim loại dẫn điện tốt vì

Đáp án chủ yếu xác

B. Giá trị năng lượng điện chứa chấp trong những electron tự tại của sắt kẽm kim loại to hơn ở những hóa học không giống.

C. khoảng cách trong số những ion nút mạng vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

D. Mật phỏng những ion tự tại rộng lớn.

Đáp án A

Kim loại dẫn năng lượng điện chất lượng tốt vì thế tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng năng lượng điện phân ko phần mềm để

A. đúc năng lượng điện.

B. mạ năng lượng điện.

C. tô tĩnh năng lượng điện.

D. luyện nhôm.

Câu 2:

Dòng năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại là loại gửi dời được đặt theo hướng của

A. những electron tự tại.

B. những ion dương.

C. những e và những ion dương.

D. ion âm và ion dương.

Câu 3:

Dây dẫn đem loại năng lượng điện ko tương tác với

A. những năng lượng điện gửi động

Xem thêm: cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai

B. nam châm từ đứng yên

C. những năng lượng điện đứng yên

D. nam châm từ gửi động

Câu 4:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng lạ mà mỗi khi tao giảm nhiệt phỏng xuống bên dưới sức nóng phỏng TC nào là cơ thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại (hay phù hợp kim)

A. không bao giờ thay đổi.

B. hạn chế đột ngột cho tới độ quý hiếm bởi vì ko.

C. tăng cho tới vô đặc biệt.

D. hạn chế cho tới một giá bán trí không giống ko.

Câu 5:

Bản hóa học loại năng lượng điện vô hóa học khí là loại gửi dời với vị trí hướng của các

A. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm, êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

B. êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

C. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những êlectron trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

D. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm trái chiều năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối cùng nhau bởi vì nhì đầu ông tơ hàn tạo nên trở nên một mạch kín, hiện tượng lạ sức nóng năng lượng điện chỉ xẩy ra khi

A. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu ông tơ hàn không giống nhau.

B. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất như là nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu ông tơ hàn không giống nhau.

C. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất không giống nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu ông tơ hàn đều nhau.

Xem thêm: thuận lợi chủ yếu về tự nhiên đối với phát triển giao thông đường biển ở nhật bản là

D. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất như là nhau và sức nóng phỏng ở nhì đầu ông tơ hàn đều nhau.