hệ trục tọa độ oxyz


Hệ tọa phỏng Đề-các nhập không khí.

Tổng thích hợp đề đua thân thiện kì 2 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: hệ trục tọa độ oxyz

Quảng cáo

1. Hệ tọa phỏng nhập ko gian

Trong không khí cho tới thân phụ trục tọa phỏng công cộng gốc \(O\), song một vuông góc cùng nhau \(x'Ox ; y'Oy ; z'Oz\). Hệ thân phụ trục tọa phỏng như thế được gọi là hệ trục tọa phỏng Đề-các vuông góc \(Oxyz\); \(O\) là gốc tọa tọa phỏng. Giả sử \(\overrightarrow{i},\overrightarrow{j},\overrightarrow{k}\) lần lượt là những vectơ đơn vị chức năng bên trên những trục \(x'Ox, y'Oy, z'Oz\) (h. 52)

Với điểm \(M\) nằm trong không khí \(Oxyz\) thì tồn bên trên có một không hai cỗ số \((x ; nó ; z)\) để

\(\overrightarrow{OM}= x.\overrightarrow{i}+y.\overrightarrow{j}+z.\overrightarrow{k}\),

bộ \((x ; nó ; z)\) được gọi là tọa phỏng của điểm \(M(x ; nó ; z)\).

Trong không khí Oxyz cho tới vectơ \(\overrightarrow{a}\), khi đó \(\overrightarrow{a}= a_{1}\overrightarrow{i}+a_{2}\overrightarrow{j}+a_{3}\overrightarrow{k}\)

Ta viết \(\overrightarrow{a}\)\(({a_1};{a_2};{a_3})\) và nói \(\overrightarrow{a}\) có tọa độ \(({a_1};{a_2};{a_3})\) .

2. Biểu thức tọa phỏng của những quy tắc toán vectơ

Giả sử \(\overrightarrow{a}\)= \(({a_1};{a_2};{a_3})\) và \(\overrightarrow{b}\) = \(({b_1};{b_2};{b_3})\), thì:

\(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}\) \(= ({a_{1\;}} + {b_1};{a_2}\; + {\rm{ }}{b_2};{\rm{ }}{a_3} + {b_3}\;).\)

\(\overrightarrow{a} - \overrightarrow{b}\) \( = ({a_{1\;}} - {b_1};{a_2}\; - {\rm{ }}{b_2};{\rm{ }}{a_3} - {b_3}\;).\)

\( k.\overrightarrow{a}\) \( = (k{a_1};k{a_2};k{a_3}).\)

Xem thêm: bằng phương pháp hóa học

3. Tích vô hướng

Cho \(\overrightarrow{a}\)\(({a_1};{a_2};{a_3})\) và \(\overrightarrow{b}\) \(({b_1};{b_2};{b_3})\) thì tích vô phía \(\overrightarrow{a}\).\(\overrightarrow{b}\) \( = \;{a_1}.{b_1}\; + {\rm{ }}{a_2}.{b_2}\; + {\rm{ }}{a_3}.{b_3}\)

Ta có: \(|\overrightarrow{a}|=\sqrt{a_{1}^{2}+a_{2}^{2}+a_{3}^{2}}.\)

Đặt \(\varphi =\left (\widehat{\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}} \right )\) , 0 ≤ \(\varphi\) ≤ 1800  thì \(cos\varphi =\dfrac{a_{1}b_{1}+a_{2}b_{2}+a_{3}b_{3} }{\sqrt{a_{1}^{2}+a_{2}^{2}+a_{3}^{2}}\sqrt{b_{1}^{2}+b_{2}^{2}+b_{3}^{2}}}\) (với \(\overrightarrow{a}\) ≠ \(\overrightarrow{0}\), \(\overrightarrow{b}\)≠ \(\overrightarrow{0}\))

4. Phương trình mặt mày cầu

Trong không khí \(Oxyz\), mặt mày cầu \((S)\) tâm \(I(a ; b ; c)\) nửa đường kính \(R\) sở hữu phương trình chủ yếu tắc \[{\left( {x - a} \right)^{2\;}} + {\left( {y-b} \right)^2} + {\left( {z-c} \right)^2}\; = {R^2}\]

Mặt cầu sở hữu phương trình tổng quát \({x^2} + {y^2} + {z^2} + 2ax + 2by + 2cz + d = 0\) sở hữu tâm \(I\left( { - a; - b; - c} \right)\) và phân phối kính \(R = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} - d} \)


Bình luận

Chia sẻ

 • Trả tiếng thắc mắc 1 trang 63 SGK Hình học tập 12

  Trong không khí Oxyz, cho 1 điểm M. Hãy phân tách vecto OM theo dõi 3 vecto ko đồng bằng i, j, k đang được cho tới bên trên những trục Ox, Oy, Oz

 • Trả tiếng thắc mắc 2 trang 64 SGK Hình học tập 12

  Trong không khí Oxyz, cho tới hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’...

 • Trả tiếng thắc mắc 3 trang 66 SGK Hình học tập 12

  Với hệ tọa phỏng Oxyz nhập không khí...

 • Trả tiếng thắc mắc 4 trang 67 SGK Hình học tập 12

  Viết phương trình mặt mày cầu tâm...

 • Giải bài xích 1 trang 68 SGK Hình học tập 12

  Tìm tọa phỏng của những vectơ.

>> Xem thêm

Xem thêm: quãng đường ab dài 120km

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, không hề thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.